Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Kmitočtová koordinace

Téměř všechny radioamatérské frekvence je možno využít pro libovolnou radioamatérskou činnost. Aby však z toho nebyl guláš a z radioamatérského pásma nevzniklo nepoužitelné spektrum plné rušení, vzniklo doporučení, co a jak v kterém pásmu můžeme používat. Packet rádio se používá od krátkých vln (např. OK0PBR) s rychlostí 300Bd a se zdvihem 200Hz, přes VKV pásmo 2m,70cm či 23cm s rychlostí 1200 až 38400Bd až po vyšší frekvence 2.3 či 5.8GHz, kde mohou data běhat rychlostí několika megabitů.
Abychom navzájem nerušili sebe, okolní radioamatérská zařízení či komerční prvky na sdílených pásmech, je třeba vše určitým způsobem koordinovat. Packet rádio mělo v době svého největšího rozvkětu přiděleno pásmo od 144.600MHz až po 144.900MHz. Po roce 2006 však již byl patrný ústup packet rádia a to hlavně díky většímu nástupu internetu a možnosti se z něj připojovat k radioamatérským prvkům. Díky tomu se také změnilo využití frekvencí a od roku 2009 můžeme pro paket využívat MGM rozsah 144.794MHz až 144.9625MHz s výjimkou 144.800MHz pro APRS a to vše v kroku 12.5kHz. V pásmu 70cm je to sice o něco málo lepší, ale i tak je třeba se vyhýbat komerčním zařízením na 433.05 až 434.79 MHz, radioamatérským satelitním spojům v pásmu 435 až 438MHz, radiolokačním službám 432 až 438 MHz a tak dále.
Rada Sysopů zajišťuje pro sebe a své členy vzájemnou koordinaci zařízení v pásmu 144 až 145MHz, 430 až 440MHz, 1240 až 1300MHz, 2300 až 2450MHz a 5650 až 5850MHz. Uvedené frekvence se většinou koordinují i s dalšími radioamatérskými službami jako je APRS, HamNet, majáky, převaděče (analogové i digitální), apod.
Každý automatický a bezobslužný radioamatérský prvek s vysílací části v některým z uvedených pásem má od Českého telekomunikačního úřadu přidělenou licenci a přesně definované frekvence a povolené výstupní výkony. Samotné získání takového licence prochází nejdříve koordinaci v rámci RSYSu s možnosti vyjádření i ostatních radioamatérských služeb. Po vzájemném odsouhlasení pak ČTÚ vydává oficiální licenci platnou pět let.
Obecně však lze doporučit, aby si sám žadatel předem ověřil na plánovaném místě volné frekvence. V dnešní době se však již nepředpokládá nové využití Packet radia (PR) v pásmech 144 až 145MHz a 430 až 440MHz. Spíše je třeba počítat s rozvojem dalších digitálních služeb, převaděčů a sítí pod obecným názvem HamNET.

Kontakt na našeho kmitočtového koordinátora najdete v sekci Kontakty.