Účetnictví Rady Sysopů ČR     UCTO.RSYS v2     (IČ: 68785984)

Hlavní stránka UCTO.RSYS
Stav podúčtů Nódů/BBS
Váš příspěvek pro Nód/BBS
Stav účtu 1577630001
ZPĚT NA WWW.RSYS.CZ

Identifikační údaje: Rada Sysopů, Boettingerova 6, 32017 Plzeň    [ARES] [ČSÚ]

Aplikace UCTO.RSYS v2 obsahuje základní informace o účetních datech Rady Sysopů ČR. Rada Sysopů ČR je zájmová organizace a podle zákona vede pouze daňovou evidenci. Veškeré údaje daňové evidence jsou veřejné a k tomu slouží tato aplikace. Provádět změny jsou oprávnění pouze Předseda, Místopředseda, správce finanční evidence z pověření RSYS a své vlastní údaje i jednotliví Sysopové a jejich zástupci dle platných pověření. Ostatní mohou záznamy pouze prohlížet a případně pořizovat tiskové výstupy.

  © 1997-2005 Martin OK2IDB