Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Strnadovský mlýn 5.4.2008

Hlavní část jednání zahájil v 5.4. 09:40 hodin František, OK1HH

1. Přítomni: Michael Franke, OK1AEU, OK1GI, OK1HH, OK1IMJ, OK1JTL, OK1MPX, OK1TEC, OK1UCI, OK1UQC, OK1VCF, OK1VEY, OK1VFZ, OK1VKC, OK1VOF, OK1ZIA, OK2BMU, OK2BX, OK2BXT, OK2JBU, OK2MPU a OK8AWB.

2. Svou neúčast omluvili: OK1CNN, OK1DWJ, OK1FIP, OK1FUL, OK1IRY, OK1MKW, OK1MRM, OK1TOR, OK1XH, OK2BZM, OK2IDB, OK2UCX, OK2XDX a OK2XIZ. Mimoto OK2UCX, OK2XDX požádali, aby nebyli nadále oslovováni v souvislosti s aktivitami Rady SysOpů.

3. Přímo byly zastoupeny objekty sítě PR: OK0DXC, OK0DXI, OK0DXP, OK0DXU, OK0DXX, OK0NAG, OK0NB, OK0NCC, OK0NCG, OK0ND, OK0NDG, OK0NE, OK0NF, OK0NH, OK0NHC, OK0NI, OK0NLL, OK0NOS, OK0NP, OK0NTU, OK0PHL, OK0PKL a OK0PTU.

4. V úvodu zasedání předseda Rady František, OK1HH uvítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné. Přítomní jednomyslně odsouhlasili symbolický příspěvek na oběd ve výši 100 Kč na hlavu. OK1HH a informoval nově přicestovavší o průběhu neformální části jednání v pátek 4.4.2007 a o výtečně zkonstruované „kapesní“ verzi XNETu, kterou předvedl OK8AWB. Provozuje ji na OK0NE a jednou z výhod je velmi malá spotřeba el. energie.

5. SysOp Nagana Láďa, OK1ZIA, přednesl informaci o připravené mailové konferenci. Pro přihlášení je třeba zaslat prázdný mail na rsys-subscribe@nagano.cz. Požadavek bude autorizován a zařazen do konference, která je určena SysOpům všech aktivních paketových uzlů.

6. Zároveň byl přítomnými vznesen požadavek na aktualizaci některých informací o uzlech sítě na http://www.rsys.cz/. Jejich SysOpové jsou vyzváni ke kontrole zveřejněných údajů a zaslání aktuálních na mail webmastera Bubu, OK2JBU.

7. OK1HH upozornil na blížící se konec platnosti povolení listiny pro následující paketové uzly: OK0NLL 31.3.2008, OK0NCN 15.5.2008, OK0NOX 15.5.2008, OK0DXU 16.6.2008, OK0NTU 16.6.2008, OK0PTU 16.6.2008, OK0NHC 14.8.2008, OK0NPG 1.9.2008, OK0NJI 15.10.2008. Po vypršení platnosti povolení je nelze prodloužit (za 200 Kč), poplatek za nové povolení je pak 500.- Kč.

8. Pepa, OK1VKC přednesl zprávu o požáru, který zcela zničil veškeré technické prostředky uzlu OK0NHC. Radioklub vyčíslil škodu na 50 000,- Kč. Majitel objektu (Zeměměřičský ústav) na 300 000,- Kč. Podle zprávy HZS byla příčinou voda zateklá do elektroinstalace po kabelech po demontované technologii společnosti EuroTel.

9. Dle informace předsedy, již odsouhlasená změna názvu občanského sdružení na "Rada SysOpů, o. s." nebude provedena, neboť to nejnovější novela právních předpisů již nevyžaduje (změněno zákonem č. 33 z 12.2.2008). Úkol byl tedy zrušen.

10. Rozvoj sítě: OK0NHC je zničen, OK0NLA, OK0NRH, OK0NS, OK0NSU jsou zrušeny. OK0NLL bude linkovat s OK0NL, OK0NL opraví linku s OK0NO, OK0NLL testuje záložní linku s OK0NO. OK0NI zkusí linku na 23cm s OK0NCC, OK0NCC změní technologii linky na OK0NCK transceivery v pásmu na 13 cm. Doporučujeme SysOpům zrušených uzlů navrhnout, jak naložit s nevyužitým materiálem ve prospěch zbytku sítě PR. V této souvislosti je nabídnut starý PC OK0NAG (K-400). Kmitočtový koordinátor OK1MPX osloví nepřítomné SysOpy nefunkčních, popř. neprolinkovaných uzlů ohledně jejich evidence. S potěšením byl vyslechnut příspěvek OK2BX ohledně znovuzrození uzlu DX Clusteru OK0DXC, tentokrát s přímými uživatelskými vstupy na pásmech 2, 70 i 23cm, zároveň přístupného i ze sítě internet. OK2JBU předal OK1MPX části nódu OK0NMB (2x TRX 23cm + 1x 70cm) a nevyužitý modem EPPFLEX z OK0NLL (původně stál 1500.- Kč …).

11. Rada SysOpů doporučuje SysOpům uzlů s linkou do IGATE optimalizaci parametrů spojení kvůli zamezení vzniku smyček. OK1HH předává následující sdělení OK1TOR: Vliv napojení na IGATE je jen nepřímý, přes IGATE žádné trojúhelníky vznikat nemohou, protože IGATE neposílá destinace, krom sebe. Teoreticky je možné, že by se zacyklovala právě jedna destinace, a to IGATE, jenže aktivní link právě na IGATE tuhle vlastnost vyřeší (musí ovšem být aktivní). Horší jsou trojúhelníky mimo IGATE - pak se může stát, že krom zacyklení dojde i ke „zmizení“ nódu s celou podsítí. To se stane, když časy T jsou A+B+C = A + C nebo B + C atd. Lze to řešit použitím parametrů jako jsou „-,+,=“ u XNETu a ponecháním jako plně „flexnetovaných“ jen těch které nód potřebuje, nebo těch, které jsou stabilní. Bohužel se stává (na nódech XNET, podporujících INP3 broadcast) že IGATE je nedostupný, ač jde flexnetová linka. Jedno z možných vysvětlení je, že někdo používá alias IGATE, přičemž inp3 broadcast má u XNETu větší váhu než flexnetový. Pak se při pokusu o připojení objeví: „interlink setup“ místo „link setup“ a protože inp3 broadcast není od IGATE, ale od jiného nódu, uživatel se s IGATE nespojí pomoci příkazu C přímou linkou ale „někudy“, či v nejhorším případě vůbec ne.

12. Rada SysOpů úkoluje kmitočtového koordinátora OK1MPX zjistit informace ohledně doporučení zúžení segmentu pro PR v pásmu 2 metrů, vyplývající z meetingu I. oblasti IARU, konané ve Vídni 24. – 25.2.2007.

13. Financování provozu, údržby a rozvoje sítě PR se děje z příspěvků uživatelů, což se daří především uzlům s internetovým přístupem a díky dotacím ČRK, kterému byl přítomnými vysloven vřelý dík za tuto podporu. Bylo upozorněno na rozpor mezi součtem podúčtů na http://ucto.rsys.cz a skutečným zůstatkem na účtu. Jedná se převážně o administrativní chybu při odepisování financování akcí z dotací, kdy nebyl navýšen příslušný podúčet uzlu z dotace, přičemž ve výpisu lze tyto transakce dohledat podle specifického symbolu 4499. Platný postup: dotace zůstanou na podúčtu 4499, dokud SysOp nepředloží daňově uznatelný doklad. Poté budou přímo z podúčtu 4499 proplaceny. Předseda Rady SysOpů požádá o nápravu Martina, OK2IDB.

14. Spolupráce s ČTÚ: po realizaci vnitřních opatření v rámci povolovacího orgánu jsou povolení vystavována a prodlužována v zákonných termínech. K žádosti je vhodné vyplnit formulář "M" z webu ČTÚ, který je patrně původně určen i pro jiné služby, takže některé z vyžadovaných údajů nemusí být dodány. Jedná se ale vesměs o hodnoty které nemůžeme změřit nebo přesně spočítat a které de facto ani nejsou vyžadovány.

15. Průběžná informace o LinktrxV od Milana, OK1VFZ.

16. Rušení mezi nódy OK0NH a OK0NN bylo odstraněno přeladěním OK0NN (TKS OK2PDE).

17. Příští schůzka Rady SysOpů proběhne ve svižnějším tempu v Holicích 30.8.2008 od 10.00 do 11.30, nejdéle do 12.00 h (klubovna č. 3, složitější témata si necháme na jarní schůzku 2009). Posun byl schválen většinou přítomných s ohledem na probíhající doprovodné akce a ostatní zájemce o klubovny.

Zapsali OK1MPX, OK2JBU a OK1HH