Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Podbořany 6.4.2002

Zápis z 23. schůzky Rady SysOpů, konané dne 6.4.2002 v Podbořanech

Jednání zahájila v 9.30 hodin Renata, OK1GB.

OK1GB - seznámení s hospodařením RS v roce 2001, k nahlédnutí předloženo daňové přiznání.
OK1GB přečetla zprávy od OK2BX, OK2IZS, OK1VEY a OK1DWJ.

OK1IMJ - návrh plánu forwardu BBS. Pokud SysOp příslušné BBS nemůže věnovat své BBS moc času, snad by stálo za úvahu, zda poskytnout přístupová práva SysOpovi sousední (nebo jiné) BBS, aby bylo možné měnit směrování podle plánu připraveného Tomášem OK1IMJ. Dále také vysvětlil situaci kolem OK0NF. OK1VPZ jako majitel objektu chtěl po převzetí nódu Tomášem předložit k podpisu smlouvu, ovšem pouze s platností na rok. Proto byla vyhledána jiná lokalita - Petřín. Nód bude zprovozněn tehdy, až budou dodány bleskojistky.

OK1HMA - SysOpové by neměli zapomínat na domluvu s linkovými partnery, jestliže chtějí změnit kmitočty na linkách.

OK1FUL - OK1HH navrhl možnost připojení na Ethernet, oficiálně, na smlouvu v místech TV vysílačů. Byla by zde možnost využít rychlost 64 kbit „výměnou“ za „dohled“ nad průchodností sítě.

Kmitočtová koordinace - v posledních měsících jen velmi málo požadavků na linkové kmitočty. OK1FUL žádá SysOpy, aby zkontrolovali termín ukončení platnosti povolení svých nódů.

OK1IMJ - protože německá firma GIGA-Tech ukončila distribuci stavebnic linkových rádií, je nutné vyhledat jiné možnosti dodávek.

OK1FUL - k dispozici jsou rádia na kmitočtu 439.350 MHz. Pokud má o ně někdo zájem, mají 2 W, spolehlivě pracují 9k6. Cena je 8000,- Kč za pár. Lze využít dotace ČRK.

OK1GB znovu připomněla systém dotací ČRK. Požadavky s KOPIÍ kupního dokladu posílat průběžně Svetovi, OK1VEY. Po vyhodnocení budou žadatelé zhruba začátkem října vyzváni, aby předložili ORIGINÁLY kupních dokladů, které budou následně odeslány ČRK. Bez originálních dokladů nemůže ČRK dotaci poskytnout.

OK1UND - na OK0WXB pracuje meteostanice. Petr pak demonstroval provoz stanice.

OK1FUL - pak otevřel technickou diskusi. Informoval o upgrade linky NAX - NAG na 19k2 full duplexem.

Další schůzka RS se bude konat 30.8.2002 v Holicích.
RS děkuje Zdeňkovi OK1AR za organizaci schůzky RS v Podbořanech.Přítomni:

ok1cnn, ok1und, ok1ivu, ok1gb, ok1ful, ok1zia, ok1vow, ok1vj, ok1hjr, ok1fmf, ok1imj, ok1mpx, ok1mkw, ok1hma, ok2xhr, ok2xiz, ok1ar, ok1vkc

Zastoupené objekty sítě PR:

Ok0pcc, ok0ncg, ok0wxb, ok1dxi, ok0na, ok0nag, ok0nas, ok0ppl, ok0prg, ok0ncc, ok0nck, ok0ndg, ok0nhg, ok0nhx, ok0phk, ok0ni, ok0nmb, ok0pbb,ok0nhc