Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 31.8.2002

Zápis z 24. schůzky Rady Sysopů, konané dne 31.8.2002 v Holicích

Schůzku zahájila Renata OK1GB. Úvodem požádal o slovo Sveto, OK1VEY. Sdělil účastníkům schůzky, že ti sysopové, kteří nenavštívili výstavu apod. a kteří přijeli výlučně kvůli zasedání RS, mohou požádat u východu o vrácení vstupného. Dále informoval o dotacích ČRK pro RS: dotace jsou poskytovány průběžně a v pořadí, ve kterém žádosti o ně přišly. Originály účetních dokladů je nutno posílat přímo ČRK, žádosti však Svetovi do Holic spolu s kopiemi účetních dokladů (faktury, účtenky). Svetovi lze žádost poslat i elektronicky na adresu klub@ok1khl.cz. V žádosti je nutné uvést, kam mají být peníze proplaceny a mají-li být zaslány složenkou nebo na účet. Je nutné výslovně uvést adresu pro zaslání peněz složenkou nebo číslo účtu. Bez tohoto postupu nelze žádost kladně vyřídit. Nelze proplácet vyúčtování cestovného, pohonné hmoty, nájem a elektřinu, protože státem stanovené předpisy o prostředcích poskytnutých na tyto účely to nedovolují. Výjimky tedy nelze povolovat a na tyto účely je nutno najít vlastní zdroje. Limit dotace na jeden nód/BBS/Cluster apod. byl stanoven také již v minulosti na cca 3000 – 4000 Kč. V době konání schůzky RS bylo vyčerpáno z naší celkové dotace cca 20000 Kč.

OK1XOT - Tomáš informoval o možnosti propojit nódy pomocí IP-VPN, poskytnuté Čtc.
OK1IMJ - byl zrušen forvard do Německa BBS OK0PCC a OK0PPR přes OK0NA. Stav forvardu v síti je v pořádku.
OK1MJO - (Martin, Žatec): Možnost poskytnout rádia od firmy opravující mobilní telefony. Nabídka pojítek na 2,4 GHz/100, 200 mW. Provozní teploty -40°C - +80°C. Nabízí možnost SMD montáže pomocí horkovzdušné pájky a BGA, TSOP.
OK2MTM - Tomáš informoval o stavebnicích z Friedrichshafenu (DL).
OK1MX - Námitka: je schválen protokol a přenosová vrstva?
OK1HH - Jaká je šance na povolení radiostanic s jiným protokolem
OK1VFZ - Alternativní řešení k OK1MJO, bližší informace na linux.mikroservis.cz
OK1MKW - zpráva o VPN v rámci sítě AMPR NET.
OK1FUL - Koordinace - update nódů jednotlivě. Nové nódy: OK0NOX (napojen na OK0NOP), OK0NCH (napojen na Vrchlabí). Mapy jsou k dispozici na NAGANU nebo na rsys.cz. Dotaz na možnosti použití 76k na 400 MHz. Nejlépe by bylo sehnat nějakého sysopa z Německa a vyjádření DARC.
OK1HH - Telecom by rád využil naše informace (viz OK1XOT) – televizní divák chce kvalitu a člověk odpovědný za kvalitu přenosu musí zdůvodnit, proč přenos kvalitní nebyl. Přenosová nekvalita se může projevit i v PR síti. Pokud si sysop něčeho všimne, ať podá informaci OK1XOT a OK1HH.
OK1HH - Mluvil o diskusi mezi 1HH, 1IMJ, 1RQ. Perspektiva OK0NF v prostorách firmy TES byla max. na 2-3 roky. Byla nabídnuta jiná lokalita (Kralupy), tak však není vyhovující. KPR odmítl v tomto případě jakoukoliv spolupráci. OK1IMJ našel řešení u vojáků. Franta pozitivně hodnotil práci OK1RQ pro síť, avšak pro konstruktivnější řešení problémů by bylo vhodnější, kdyby se Borek býval byl účastnil schůzek RS.
OK1MX - dotaz/návrh: má APRS vytvořit vlastní organizační struktury, anebo může využít RS?
OK1HH - návrh OK1MX je z praktických i logických důvodů vítán.
OK1MX - informoval, že kmitočty 144.800 +/- 12.5 kHz je nutno posunout jinam vzhledem ke kolizím s APRS.
OK1MX, OK1FUL, OK1HH - Koordinace vstupů v pásmu 2 m – přesun na 70 cm.
OK1MX - Rádia ze sponzoringu OK1OMX přidělit tam, kde budou využita
OK2MTM - nemá někdo zkušenosti s předěláváním 10 MHz antén na 23 cm?
OK2JBU - na jednání předložil několik vytištěných ukázek stávajícího webu Rady Sysopů (www.rsys.cz). Prosí všechny Sysopy, Cosysopy a další o kontrolu údajů o sobě a spravovaných prvcích paketové sítě. Stávající informace lze rozšířit o například o historii vzniku, fotografie či poznámky z provozu, stejně jako fotografie vlastní. Dále nabízí vytvoření emailových adres ve tvaru OK1ABC@rsys.cz, jež budou přesměrovány (forwardovány) na libovolnou již existující emailovou adresu, možno i včetně upozornění na mobil (SMS). PS: na webu uz jsou dostupné aktuální mapy PR sítě a to jako radiové, tak axipové (vše díky OK1FUL).


RS vyjádřila souhlas se začleněním APRS do RS.
RS hledá zájemce o pořádání jarního zasedání.

Přítomní:
ok1mjo, ok1imj, ok1cnn, ok1jcm, ok1vey, ok1mkw, ok1dxo, ok1xox, ok1ipt, ok1mkw, ok1hma, ok1smn, ok1vfz, ok2jbu, ok2mpu, ok2idb, ok2zm, ok2vir, ok2ifs, ok2mtm, ok2bmu, ok1ful, ok1fmf, ok1iry, ok1xh, ok1hh, ok1gb, ok1zia, ok1vow, ok1gi, ok1vof, ok1mx, ok1vcf, ok1fmf, ok1fip, ok1mrh, ok1vrr, ok1mpx

Zapsala: OK1GB

Vyúčtování příjmů a výdajů za rok 2002, podané Finančnímu úřadu v Plzni:
Účel


Variabilní symbol


Data


Celkem

členský příspěvek


4404


Součet z Přijato


1000,00Součet z Vydáno4405


Součet z Přijato


500,00Součet z Vydáno4412


Součet z Přijato


1000,00Součet z Vydáno4415


Součet z Přijato


1500,00Součet z Vydáno4427


Součet z Přijato


500,00Součet z Vydáno4431


Součet z Přijato


600,00Součet z Vydáno
Součet z Přijato z členský příspěvek
5100,00

Součet z Vydáno z členský příspěvek


faktury


4404


Součet z Přijato


Součet z Vydáno


4200,00

Součet z Přijato z faktury


Součet z Vydáno z faktury
4200,00

poplatek za položky


4400


Součet z Přijato


Součet z Vydáno


128,00

Součet z Přijato z poplatek za položky


Součet z Vydáno z poplatek za položky
128,00

proplacení účtů


4415


Součet z Přijato


Součet z Vydáno


9008,00

Součet z Přijato z proplacení účtů


Součet z Vydáno z proplacení účtů
9008,00

úrok


4400


Součet z Přijato


282,57Součet z Vydáno
Součet z Přijato z úrok
282,57

Součet z Vydáno z úrok


vedení účtu


4400


Součet z Přijato


Součet z Vydáno


1800,00

Součet z Přijato z vedení účtu


Součet z Vydáno z vedení účtu
1800,00

Celkem Součet z Přijato
5382,57

Celkem Součet z Vydáno
15136,00

Přehled příjmů od dárců, rok 2002:

Člen


Variabilní symbol


Celkem

Faldík Jaroslav


4405 (NMB)


300

Celkem z Faldík Jaroslav

300

Filip Vladimír


4412 (NCK)


1000

Celkem z Filip Vladimír

1000

Hruška Pavel


4404 (NC,PRG,DXP,NCG)


1000
4427 (NAG)


500

Celkem z Hruška Pavel

1500

Křivý Stanislav


4405 (NMB)


200

Celkem z Křivý Stanislav

200

Láník Ladislav


4431 (NE,PKL)


600

Celkem z Láník Ladislav

600

OK2SPD


4415 (NMA,DXB)


500

Celkem z OK2SPD

500

Rada Veteran Radioklubu


4415 (NMA,DXB)


1000

Celkem z Rada Veteran Radioklubu


1000

Celkový součet

5100

Přehled příjmů od dárců, rok 2003:

Člen


Variabilní symbol


Celkem

Kohout Ivan


4402 (NB,NBU)


300

Celkem z Kohout Ivan


300

Křivý Stanislav


4405 (NMB)


200

Celkem z Křivý Stanislav


200

Láník Ladislav


4431 (NE,PKL)


100

Celkem z Láník Ladislav


100

OK1BMW


4404 (NC,PRG,DXP,NCG)


200

Celkem z OK1BMW


200

Palička Milan


4427 (NAG)


200

Celkem z Palička Milan


200

Roj František


4412 (NCK)


300

Celkem z Roj František


300

Semotánová Hana


4404 (NC,PRG,DXP,NCG)


1000

Celkem z Semotánová Hana


1000

Těhník Milan


4404 (NC,PRG,DXP,NCG)


200

Celkem z Těhník Milan


200

Celkový součet

2500