Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 30.8.2003

Zápis z 26. schůzky Rady Sysopů, konané dne 30.8.2003 v Holicích

Schůzka začala podle plánu v 09:00 SEČ. V rámci využití času před vlastním jednáním OK1HH krátce seznámil přítomné se zajímavostmi, principy a možnostmi paketových datových služeb na přípojkách euroISDN2, včetně implementace nových služeb s využitím přenosu dat po kanále D, v rámci projektu AO/DI (Always On / Dynamic ISDN) a stručně popsal role použitých protokolů (X.25, LAPD, LAPB, TCP/IP, BACP, BAP, PPP, MLPPP, PPPeE, PPPoA a PPPoEoA).

OK1VEY informoval o možnosti čerpání finančních prostředků ČRK na provoz sítě PR pro:
- nákup materiálu (náhradní díly),
- úhradu energie.
- Nelze účtovat OON, např. cestovné.
- Maximální částka na nód cca. 3000,- CZK (event. dle dohody).
- Pro rok 2003 je k disposici 50 000,- CZK k vyčerpání do konce října 2003.
- Daňový doklad musí být vystaven buď na ČRK Praha, nebo bez udání odběratele a musí mít potřebné náležitosti (IČO/DIČO, razítko, podpis).
- Originály, či kopie paragonů a daňových dokladů je třeba dodat Svetovi, OK1VEY (mailto:klub@ok1khl.cz), ke schválení a dodání do ČRK s přiložením volně formulované žádosti o proplacení. Ta by měla vedle volného textu obsahovat: podpis a CALL sysopa daného nódu a číslo bankovního účtu, na který má být čerpaná částka zaslána.
- Pozor - vloni bylo vyčerpáno pouze 32 tisíc Kč, což je škoda (pro nás). Požadavky s doklady je nutno dodat do konce října!


OK1MX rozpoutal volnou debatu na téma "Stačí výše dotací ČRK na síť PR?", výsledkem debaty je další informace:
- při koupi materiálů na burzách apod. lze dodat kupní smlouvu, sepsanou mezi dodavatelem a ČRK s uvedením přesně definované částky a předmětu koupě. Kupní smlouva s fyzickou osobou musí obsahovat potřebné údaje, včetně rodného čísla.


Proběhly volby vedení RS (na období následujících dvou let, tedy do 29.08.2005). Renata, OK1GB, se rozhodla z důvodu časového zaneprázdnění nekandidovat. Z celkového počtu 24 hlasů byli do pozic RSYS zvoleni:

předseda RS Franta OK1HH 24 hlasy
místopředseda RS Bubu OK2JBU 24 hlasy
kmit. koordinátor RS Honza OK1FUL 23 hlasy
technik RS Tomáš OK1IMJ 23 hlasy

Dále obdrželi po jednom hlase OK1RQ (předseda), OK1HOA a OK1MX (člen).

Franta, OK1HH, poděkoval Renatě, OK1GB, za její jedenáctileté působení ve vedení RS, zpočátku jako kmitočtové koordinátorky a poté jako předsedkyně.


Martin OK2IDB informoval o připravovaném zřízení transparentního účtu RS u eBanka a.s. (namísto stávajícího u KB). Každý objekt sítě PR bude mít na webových stránkách RS aktuální a veřejně přístupnou informaci o zůstatku na účtu. Realizaci spolu s převodem zajistí (ještě během října) OK1GB, OK2IDB a OK2JBU.


OK1HH vysvětlil postup pro připojení k VPN RS, sponzorsky dodané ČTc. Dostupné jsou porty LAN na routerech sítě, určené pro distribuci televizního signálu v objektech 42 hlavních televizních vysílačů. Má-li sysop umístěn nód v objektu ČRa, je třeba s majitelem objektu dohodnout vedení kabelu ke stojanu ČTc. Pouze vlastní připojení k routeru zajistí pracovníci Českého Telecomu. Proces kordinují OK1VFZ, OK1HH a OK1FUL, administrátory internetové brány jsou OK1VCF a OK1MAB. Vedle PR je počítáno i s využitím pro APRS a propojení převaděčů (které koordinuje OK1MX). Jediné praktické omezení spočívá ve využití pro radioamatérskou službu. Zájemcům na požádání zašle podrobnější informaci OK1HH. Manažerem projektu je OK1XOT.

OK1MX vznesl požadavek na implementaci protokolu 802.11 pro použití v PR
- testovací provoz na 14. WIFI kanálu, který je mimo sdílené pásmo a patří do amatérského pásma provedou OK1MX a OK1CNN.
- v budoucnosti povolit typ modulace DSSS pro HAM pásmo 2,4 GHz: ČTÚ. (Po zasedání RS OK1CNN zjistil, že HAM pásmo v oblasti 2,4 GHz končí na 6. kanálu sdíleného pásma WiFi. Proto OK1CNN navrhuje aby tento bod nebyl brán v potaz, protože jeho realizace není z výše uvedeného důvodu možná).


OK1HH vyvolal debatu otázkou "Jak řešit problém flexnetových trojúhelníků?".


OK1XH odvětil, že řešení není jednoznačné, ale do budoucnosti by mělo spočívat v nasazení LINUXu a použití routovacích protokolů na bázi protokolu INP3 mezi nódy systému Xnet. Bylo konstatováno, že systém FlexNet se před několika lety zjevně přestal vyvíjet a jeho routing je ve velkých sítích (současný stav) omezeně použitelný a velmi snadno zranitelný. K použitému protokolu neexistuje dostupná zdrojová informace a proto i dosavadní řešení (např. Xnet) vznikla za pomoci zpětného engineeringu.


Bylo doporučeno změnit způsob prezentace kontaktních emailových adres na http://www.rsys.cz/, jakožto ochranu před nežádoucím rozesíláním elektronické pošty. Existují totiž automatické skenery webových stránek, které procházejí a vytahuji emailové adresy a používají je pro vlastní účely, jako je nevyžádaná pošta, většinou reklamního charakteru, nebo také pro šíření virů. Jednoduchým řešením tohoto problému je zakázat zobrazování těchto informací, což ale není účelné. Naštěstí se to dá řešit zcela triviálním postupem - zobrazováním emailových adres nikoliv v textové podobě, ale ve formě obrázku (v našem případě ve formátu PNG, vzápětí po schůzce již splněno: OK2JBU).


K návrhům na organizaci příští schůzky RS: nadále jsou zvažovány tytéž možnosti, které byly diskutovány na jarním zasedání RS v Bratronicích: OK0ND a OK0NHC. Konkrétní termín (sobota v 1. polovině dubna 2004) bude určen po zjištění termínů dalších radioamatérských akcí.


OK1VKC prověří možnosti zajistit příští zasedání RSYS v oblasti OK0NHC (Kolín, Kutná Hora).


OK1MRM (ze schůzky omluven pro nemoc) sdělil, že si organizaci jarního zasedání RS v oblasti OK0ND vzal na starost Radek, OK1VRR.


Zapsal Vašek, OK1CNN, redigoval a doplnil Franta, OK1HH
konec ve 12:00 SEČ


Účast:
OK1AR, OK1BAF, OK1CNN, OK1DXO, OK1FIP, OK1FMF, OK1FUL, OK1GB, OK1HH, OK1IMJ, OK1IPV, OK1IRY, OK1IVU, OK1JCM, OK1MKW, OK1MX, OK1VEY, OK1VKC, OK1XH, OK2BMU, OK2IDB, OK2IFS, OK2JBU, OK2MPU, OK2MTM, OK2SLZ, OK2XDX.

Fotografie ze setkání najdete zde.

Příloha: Seznam lokalit VPN RS (s nadmořskou výškou základny věže)


Kojál (600 m) Brno
Barvičova Brno-město
Kleť České Budějovice
Vraní vrch (684 m) Domažlice
Lysá hora Frýdek-Místek
Babí lom Hodonín
Krásné Hradec Králové
Zelená Hora (517 m) Cheb
Jedlák (851 m) Chomutov
Klínovec (1243 m) Jáchymov
Praděd (1490 m) Jeseník
Javořice (834 m) Jihlava
Barák (706 m) Klatovy
Ještěd (1012 m) Liberec
Děvín Mikulov
Veselský kopec (555 m) Nový Jičín
Radíkov (430 m) Olomouc
Hošťálkovice (287 m) Ostrava
Strážiště (725 m) Pacov
Krašov (711 m) Plzeň
Krkavec (503 m) Plzeň-město

Cukrák (412 m) Praha
Mahlerovy sady (258 m) Praha-město
Praha-Strahov (347 m) Praha-Strahov
Praha UTB (245 m) Praha
Litický Chlum (606 m) Rychnov n.K.
Svatobor (834 m) Sušice
Kamenná horka (630 m) Svitavy
Medvědín (740 m) Špindlerův Mlýn
Šumperk Šumperk
Radimovice (450 m) Tábor
Černá hora (1299 m) Trutnov
Klučovská hora (503 m) Třebíč
Javorový vrch (946 m) Třinec
Buková Hora (662 m) Ústí nad Labem
Ploštiny (716 m) Val.Klobouky
Radhošť Valašské Meziříčí
Mařský vrch Vimperk
Mezivrata (705 m) Votice
Bečevná (431 m) Vsetín
Tlustá hora (458 m) Zlín
Harusův kopec (742 m) Žďár nad Sázavou