Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 28.8.2004

Zápis z 28. schůzky Rady SysOpů, konané dne 28.8.2005 v Holicích.

1. Přítomní členové: OK1AR, OK1DXO, OK1FIP, OK1FMF, OK1GI, OK1HH, OK1IMJ, OK1IPV, OK1IRY, OK1MKW, OK1VEY, OK1VHB, OK1VKC, OK1VOF, OK1ZIA, OK2IDB, OK2JBU, OK2MPU, OK2MTM.

2. Svou neúčast omluvili: OK1FUL, OK1VRR, OK2PDE, OK2PWM a OK2XDX.

3. Hosté: OK1VEA a OK1VPZ.

4. Přímo zastoupeny byly: OK0DXI, OK0DXP, OK0DXX, OK0NAG, OK0NB, OK0NBU, OK0NCC, OK0NCK, OK0NE, OK0NF, OK0NGG, OK0NH, OK0NHC, OK0NHG, OK0NHK, OK0NHO, OK0NHX, OK0NLA, OK0NLL, OK0NPI, OK0NRH, OK0PHK, OK0PHL, OK0PKL, OK0PPR, OK0PRG.

5. Sobotní jednání bylo rozděleno do dvou částí, v první od 10 do 12 hodin probíhaly neformální schůzky a druhá, plenární část od 13 do 14:15, se zabývala aktuálními problémy PR sítě. Bohužel pořadatel OK1KHL tentokrát poněkud nezvládl rezervaci klubovny číslo 7 a tak se nám postupně zkracoval čas z původního konce v 16 hodin na 14:30 a pak dokonce na 14:00 (což jsme o 15´ přetáhli).

6. Začátek uvedl mírně po 13 hodině předseda RS Franta, OK1HH, popisem své možné kandidatury na funkci předsedy ČRK. Při zhodnocení bodů z minulého jednání bylo konstatováno, že část byla splněna a část z důvodu zaneprázdněnosti nikoliv, na úkolech se však pracuje a jsou plněny postupně.

7. Můžeme zatím s uspokojením konstatovat, že zřízení transparentního účtu u eBanky byl dobrý počin a už na něj přichází první příspěvky. Je však třeba provést větší osvětu mezi uživateli - například informačním zápisem do ctextu (doporučení pro SysOpy).

8. Martin, OK2IDB, momentálně řeší záporné částky na podúčtech, které historicky vznikly nějakým nedopatřením a v jednom případě mylným zaúčtováním větší částky, nejprve na vrub OK0NPI a poté OK0NC. Chybějící obstaravatelskou smlouvu včetně hmotné odpovědnosti zajistí OK1HH nejpozději do konce tohoto roku. Pokud chcete vybrat peníze ze svého podúčtu, je nutno dodat originál daňového dokladu či faktury Martinovi OK2IDB, který v případě disponibilního zůstatku na podúčtu Nódu zajistí proplacení - více informací najdete v minulém zápisu bod 6.

9. Předmětem diskuze byla také možnost změny dvouleté ochranné lhůty při uzavření smlouvy o pronájmu a provozu objektů sítě dle bodu 16 minulého zápisu z 3.4.2004. Mimo OK2MTM se k problému téměř nikdo nevyjádřil a tak tato lhůta zůstává v platnosti. Výjimku z této lhůty (čímž je myšleno její zkrácení) musí pro každý případ zvlášť posoudit zasedání RSYSu.

10. Nejzajímavější příspěvek přednesl Vláďa OK1VPZ, podle jehož názoru ve stávajícím stavu nepřežije síť PR rok 2010 a proto doporučuje využít vyhraženou páteřní přenosovou trasu, postavenou na IP vrstvě. Jednou z možností, jak vytvořit páteřní propojení na IP vrstvě je spolupráce s některým z větších provozovatelů kabelové televize. Přístupovým bodem do sítě by byly kabelové modemy s rozhraním ethernet, nebo USB. Takto by bylo možné například využít stávající infrastrukturu poskytovatele kabelové televize pod obchodním názvem Karneval, jehož je OK1VPZ zaměstnancem, například mezi místy Cheb - Plzeň - Příbram - Praha - Pardubice - Brno (Líšeň, Nová Líšeň, Vinohrady, Královo Pole) - Otrokovice - Zlín - Ostrava nebo severním směrem na Neratovice - Litoměřice - Louny - Most - Chomutov - Teplice - Ústí nad Labem - Děčín. Z hlediska financí vychází depozit modemu na 1500Kč a měsíční poplatek připojení na cca 200 kč - ceny by však mohly být i podstatně nižší (až 0), vše záleží v případě zájmu na výsledků jednání s managementem Karnevalu. Linky do internetu by se mohly pohybovat kolem rychlostí 32-64 kbit/s, v případě vlastní VPN mezi PR prvky pak až do 1Mbit/s a to vše s průměrným pingem 15ms. Pokud je místo v technologickým místnostech, na základě dohody by bylo možno naše zařízení umístit přímo v nich - na případné instalaci antén se je však nutno dohodnout vždy přímo s majitelem objektu. Přesto by raději OK1VPZ doporučoval raději umístění mimo prostory provozovatele, v některém soukromém bytě, vybaveném přípojkou kabelové TV. Rušení od zařízení 2m/70cm by nemělo stávající infrastruktuře poskytovatele vadit, protože tato kmitočtová pásma nepoužívá. Na depozit modemu budou použity prostředky z hlavního účtu 4400, takže příspěvky Vašich uživatelů byste i nadále mohli využívat k vylepšování Vašich zařízení. Jen v případě ztráty, krádeže, nebo zničení modemu, jím bude zatížen příslušný podúčet. Vlastní provozní náklady by však již byly hrazeny z jednotlivých podúčtů, pokud nebude s Radou RSYS dohodnuto jinak.


11. Původní nabídka ČESKÉHO TELECOMU VPN v jejich datové síti (viz zápis z 30.8.2003) ve 42 objektech hlavních televizních vysílačů byla pro nezájem z naší strany zrušena. Příčinou byly ve většině případů těžkosti při jednání sysopů s majitelem objektů.

12. Ke tvrzení Vládi, OK1VPZ, se vyjádřil Franta, OK1HH s tím, že paket vymře, až vymřou SysOpové, a ne až bude rok 2010. Vývoj směřuje k multimediální radioamatérské síti využívající nových technologií s pravděpodobným využitím terminálového a webového rozhraní na známých druzích aplikací.

13. Ludvík, OK1VEA, oznámil, že z důvodu svého zaneprázdnění neuvede do provozu plánovaný nód OK0NDT a daroval RS části nedostavěného RMNC FlexNetu. RS děkuje za dar a dosavadní spolupráci.

14. Martin, OK2IDB, daroval RS jednu desku na RMNC + 2x sadu plošňáků na TRX S53MV (23cm).

15. Nabídku OK1VEA a OK2IDB zpracuje a zveřejní Tomáš, OK1IMJ.

16. A pár dalších informací ve zkrácených bodech:

- Honza, OK1FUL, slíbil do konce září 2004 inovovat mapu PR sítě.

- Franta, OK1HH, do konce září 2004 dokončí potřebnou změnu stanov (viz minulý zápis bod 18).

- Sveta, OK1VEY, dodá požadované návrhy smluv slíbených v minulém zápisu (bod 11) - již splněno.

- Milan, OK1VWK, nabízí dva páry profi linkových rádií na 2,4 GHz s možností přenosu buď 19,2 kbit/s asynchronně, nebo 64 kbit/s synchronně.

- Bubu, OK2JBU a Martin, OK2IDB přislíbili nejpozději do konce roku zprovoznit přehled zůstatků financí nódů a transakcí na účtech nódů na adrese http://ucto.rsys.cz.

- Stále je možné požádat OK2JBU o přesměrovávací adresy @rsys.cz, viz http://www.rsys.cz/clanek.php?id=67.

17. Příští jednání je plánováno na první víkend v dubnu příštího roku (1.-2.4.2005) v Kolíně.
Zajistí Josef, OK1VKC (lokalita "Amerikán").

Zapsal: Bubu, OK2JBU