Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Kolín 9.4.2005

Zápis z 29. schůzky Rady SysOpů, konané dne 9.4.2005 v Kolíně.

Jednání zahájil v 9.00 hodin Franta, OK1HH.

1. Přítomní:
OK1FAI, OK1FMF, OK1FUL, OK1GI, OK1HH, OK1IMJ, OK1IRY, OK1JCM, OK1MKW, OK1MPX, OK1MX, OK1TOR, OK1VFZ, OK1VKC, OK1XH, OK2BW, OK2JBU, OK2MPU, OK2MTM, OK2PXV, OK2SCS+YL, OK2SLZ, OK2UTF.

Kolín 9.4.2005 Kolín 9.4.2005 Kolín 9.4.2005

2. Svou neúčast omluvili:
OK1AR, OK1ISP, OK1IVU, OK1VEA, OK1VEY, OK1VRR, OK1XOX, OK1ZIA, OK2BMS, OK2BMU, OK2IFS, OK2IZS, OK2PDE, OK2UCX, OK2XDX.

3. Přímo byly zastoupeny objekty sítě PR:
OK0DXB, OK0DXH, OK0DXI, OK0DXP, OK0DXX, OK0NAD, OK0NAG, OK0NAX, OK0NB, OK0NC, OK0NCC, OK0NCG, OK0NCK, OK0NDG, OK0NF, OK0NH, OK0NHC, OK0NHD, OK0NHG, OK0NHX, OK0NLA, OK0NLL, OK0NMA, OK0NMC, OK0NMK, OK0NP, OK0NRH, OK0PAB, OK0PAD, OK0PBR, OK0PHK, OK0PKM, OK0PMK, OK0POK, OK0PRG.

4. V úvodu zasedání Franta, OK1HH, poděkoval Martinovi, OK2IDB a Januszovi, OK2JBU, za spuštění finanční části webu Rady SysOpů na adrese http://ucto.rsys.cz, kde si každý sysop může zkontrolovat stav účtu svého nódu vedený u eBanky. Přechod na transparentní účet u eBanky byl evidentně dobrým krokem k zefektivnění a zrychlení potřebných operací. Dále pak poděkoval Lubošovi, OK2SLZ, za aktualizaci mapy radiové sítě PR.

5. Franta, OK1HH, seznámil přítomné o čerpání a využití příspěvku ČRK a dále o využití dotace MŠMT, získané cestou ČRK, obojí v rámci platné Smlouvy mezi ČRK a RS.

6. Od 4.4.2005 platí nové Stanovy Rady SysOpů, jejich obsah je již registrován i na MV ČR. Kompletní znění najdete přímo na našem webu: http://www.rsys.cz/clanek.php?id=114.

Kolín 9.4.2005 Kolín 9.4.2005 Kolín 9.4.2005

7. Byla připravena a Martinovi, OK2IDB, zaslána Smlouva o vedení účetnictví neziskové organizace, na jejímž základě se OK2IDB stává oficiálním správcem financí Rady SysOpů. Jestliže potřebujete poradit nebo řešit proplácení dokladů z vašeho podúčtu kontaktujte jej - nejlépe e-mailem, viz link.

8. Milanové, OK1MX, OK1VFZ a OK1XH, přednesli vizi o vývoji PR do dalších let. V této souvislosti byla prezentována možnost použití moderních TRXů LinkTRX IV pro pásmo 13cm a 6cm, které by bylo možné použít pro náhradu zastaralých a drahých TRXů používaných v současné době. V této souvislosti se hovořilo o přechodu PR na úroveň TCP/IP, což by zjednodušilo routování, zvýšilo přenosovou rychlost a spolehlivost infrastruktury. Byly naznačeny postupné kroky pro tento přechod, které by zachovaly možnost použití i stávajícího vybavení.

Kolín 9.4.2005 Kolín 9.4.2005 Kolín 9.4.2005

9. K možnosti nasazení datových transceiverů v pásmu 2,4 GHz (LinkTRX IV): tyto transceivery je možné používat pouze s PC se síťovou kartou, přímé připojení k systému RMNC-FlexNet není možné. V současné době je dokončen vývoj malého přídavného modulu pro přeladění transceiveru LinkTRX IV typu A (šedá hranatá krabička), Modul navíc umožňuje i regulaci výkonu. Cena součástek je do 100.- Kč. Zájemci mohou napsat Milanovi, OK1FMF, o zaslání dokumentace e-mailem, viz link. Na podobném modulu pro transceiver LinkTRX IV typu B (modrá krabička) se zatím pracuje.

10. Pro vyzkoušení nových a možné vylepšení stávajících linek byly přímo na setkání bezplatně nabídnuty digitální TRXy LinkTRX IV pro pásmo 13cm, včetně vhodných antén. Zařízení je pouze omezený počet, obecně platí pravidlo, že pokud linka nebude do 6 měsíců zprovozněna, musí být celý komplet vrácen. TRXy převzali: OK1TOR - 2 ks, OK1VFZ - 2 ks, OK2JBU - 2 ks a OK2SCS - 2 ks. Antény převzali: OK1VFZ - 2 ks, OK2JBU - 1 ks a OK2SCS - 2 ks. Zbývající materiál je sysopům k dispozici za stejných podmínek u OK1MX.

11. Jirka, OK1TOR informoval o projektu IGATE, který je administrativním opatřením pro internetové nódy. Hlavní myšlenkou IGATE je udržet radiovou síť funkční a virtuálně oddělit RF část sítě od části axipové, protože stále používané flexnetové směrování nebylo navrženo pro rychle se měnící stavy na axipových linkách a také nepočítalo s příliš malým uchovávaným seznamem flexnetových destinací v systémech PC a RMNC Flexnet. Prvním krokem je připojit všechny internetové nódy v OK na nód IGATE, kde je filtrující software, který zabezpečí správnost flexnetového směrování. V případě výpadku systému IGATE se vše automaticky přesměruje na sekundární IGATE - proto z vašeho nodu povedou vždy dvě axipové linky. Více informací je možné získat přímo po připojení na nód IGATE nebo od DG8NGN (Jann), E-mail: jann@gmx.de. Případně je možno kontaktovat i Jirku OK1TOR..

12. OK1MX připraví databázi dostupných připojení sítě PR k internetu a umístí ji ve spolupráci s OK2JBU na chráněnou část webu RS: http://www.rsys.cz/qth. Login a heslo všem přítomným rozešle OK2JBU.

13. Všem přítomným členům tohoto zasedání byly pro lepší komunikaci zřízeny mailboxy ve tvaru call@rsys.cz, přesměrované na adresu zapsanou v prezenční listině. Pokud budete chtít někdo provést změnu nebo se z tohoto seznamu vymazat, kontaktujte přímo OK2JBU.

14. Příští, 30. schůzku Rady SysOpů, plánujeme uskutečnit tradičně 27.8.2005 v Holicích. Za úspěšnou přípravu dnešní schůzky a zejména za zajištění zázemí patří dik Josefovi, OK1VKC.

Franta OK1HH Parkoviště před hotelem Zde probíhalo jednání

Zapsal: OK2SLZ