Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Hradec Králové 15.4.2006

Jednání zahájil v 9:50 hodin Franta, OK1HH.

1. Přítomni: DD4RD, OK1AR, OK1GI, OK1HH, OK1JCM, OK1MKW, OK1MPX, OK1MRM, OK1MX, OK1TOR, OK1UQC, OK1VEY, OK1VFZ, OK1VKC, OK1VRR, OK1XH, OK2BZM, OK2IDB, OK2JBU, OK2MPU, OK2PDE, OK8AWB.

2. Svou neúčast omluvili: OK1DRY, OK1DX, OK1FMF, OK1FIP, OK1FUL, OK1HJR, OK1HMA, OK1IMJ, OK1IPV, OK1IRY, OK1ISW, OK1MJO, OK1MSH, OK1VCF, OK1VHB, OK1VJ, OK1VM, OK1ZIA, OK2BMS, OK2BMU, OK2BVX, OK2BX, OK2BXT, OK2MTM, OK2SLZ, OK2UCX, OK2XDX, OK2ZM.

3. Přímo byly zastoupeny objekty sítě PR: DB0SZB, OK0DXH, OK0DXP, OK0DXX, OK0NB, OK0NC, OK0NCG, OK0ND, OK0NDG, OK0NE, OK0NGG, OK0NH, OK0NHC, OK0NHD, OK0NHG, OK0NHX, OK0NI, OK0NL, OK0NLL, OK0NN, OK0NP, OK0PHK, OK0PHL, OK0PKL, OK0PRG.

RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006

4. V úvodu zasedání Franta, OK1HH, uvítal všechny přítomné a poděkoval Jindrovi, OK1MKW, za přípravu tohoto zasedání. Poté byla minutou ticha uctěna památka sysopa OK0NRH, Jardy, OK2KK, zesnulého v ranních hodinách dne 13.4.2006.

5. Franta, OK1HH, přednesl informace o problematice dotací od ČRK
- byly zastaveny od 4/2005 až do 12/2005,
- jsou nižší než v minulých letech (v rozpočtu o 40%, reálně více, především v důsledku platební neschopnosti společnosti SAZKA),
- spolupráce s ČRK byla vloni složitější, od prosince 2005 je situace lepší,
- redukcí výdajů na platby nájmů Radiokomunikacím jsme přišli jsme o 1 node (bohužel klíčový, redukce se týkala i převaděčů),
- současné smlouvy s Radiokomunikacemi jsou nájemní (byť s relativně nízkým nájemným), nikoli sponzorské (nebylo jednáno s majiteli firmy),
- mechanismus příspěvků na platby nájmů a úhrady spotřeby elektrické energie Radiokomunikacím: od začátku roku 2006 uzavírají Radiokomunikace smlouvy zvlášť s každým sysopem, s čtvrtletní platbou zpětně a na základě této smlouvy proplatí ČRK sysopům fakturovanou částku.

6. Mimořádným hlasováním bylo rozhodnuto o odvolání Petra, OK1IPV, z vedení Rady SysOpů (funkce zástupce RS vůči ostatním radioamatérským organizacím) z důvodu dlouhodobé nečinnosti (jako sysopa i jako člena vedení RS). Pro odvolání hlasovalo 20 členů, 2 se zdrželi hlasování. V této funkci jej dočasně zastoupí Franta OK1HH.

RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006

7. Po onemocnění pracovnice ČTÚ paní Jany Bočkové dlouhou dobu nebyl nikdo pověřen jejím zastupováním a vydávání povolení neprobíhalo v předepsaných lhůtách, čímž ČTÚ porušoval zákon. Pro nápravu tohoto stavu byli dočasně vyčlenění až 4 pracovníci. Na tel. č. a mailové adrese J. Bočkové se nachází p. Čebiš. Řešení problematiky paketových uzlů (jakož i majáků a převaděčů) má na starosti Ing. Olga Švachoučková (tel. 224 004 642). Vzhledem k tomu, že nadále (již od r. 1994) ve věci vydávání a prodlužování platnosti povolení pro paketové uzly pokračuje součinnost mezi ČTÚ a RS, platí i doporučení zasílat příslušné žádosti Radě SysOpů (pochopitelně v předstihu před zákoným termínem podání) a ta ji s vyjádřením ke koordinaci zašle bez zbytečného odkladu ČTÚ. Jak ukazuje dosavadní zkušenost, doba vyřízení se tím zkrátí (zajistí OK1HH a OK2SLZ).

8. Martin OK2IDB uvedl, že aktuální stavy veškerých podúčtů jsou volně dostupné na http://ucto.rsys.cz. Veškeré požadavky na proplácení faktur nebo dokladů směřujte vždy přímo na něj. Kontaktní adresa pro zasílání originálů je: Martin Hrdlička, Horní promenáda 107, 54101 Trutnov.

9. Pro dotace od ČRK byl z důvodu větší přehledností čerpání zřízen podúčet 4499 (viz http://ucto.rsys.cz).

RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006

10. Jako živatoschopným a úspěšným modelem vybírání příspěvků na provoz byl označen node OK0NAG, kde díky nabídce webového rozhraní a směrování pošty se podařilo získat nejvíce platících příznivců. Zřejmě toto je ten správný způsob budoucího směřování prosperujících nódů.

11. OK1HH informoval o některých případech zneužití sítě PR (ponejvíce v síti DXClusteru – z poslední doby např. proti expedici OKDXF na Panenské ostrovy a o útocích na konkrétní značky), metodách lokalizace pachatelů a postupech, vedoucích k eliminaci těchto nežádoucích jevů.

12. Za rok 2005 byla ČRK poskytnuta dotace ve výši 30000.- Kč, kterou lze na rozdíl od minulých let využít i k úhradě provozních nákladů. Dle došlých požadavků byla tato částka rozdělena následovně:

OK0NC / OK0DXP / OK0PRG ... 600,- (polovina z částky 1200Kč)
OK0NE / OK0PKL ... 7000,-
OK0NB ... 3000,- (čerpání v druhé polovině roku)
OK0NS / OK0NSU ... 7500,-
OK0ND ... 3000,-
OK0NHC ... 5000,-
OK0NH ... 6000,-


Chybějící rozdíl bude v případě potřeby doplacen z podúčtu 4400.

13. Jako již na téměř každém zasedání i zde byla probrána problematika IGATE. Momentálně se tohoto projektu zúčastňují nody OK0NHD, OK0NLL, OK0NMC a OK0NTU (v OM je to jen OM0NPB-14). OK0NHX a OK0NDG mají momentálně linky mimo provoz. Obecně se dá říci, že tu máme požadavek německých provozovatelů sítě Flexnet na zrušení AXIPových linek mimo IGATE, čímž bychom se však paradoxně stali velmi zranitelní při možném výpadku uzlů IGATE a spojení na ně. Prozatím tedy ponecháváme řešení na sysopech, podílejících se na realizaci projektu.

14. Milanové OK1VFZ a OK1XH informovali o dalším vývoji LinkTRX IV a zařízení s chipsetem Atheros.

15. Jiří, OK2PDE, otevřel otázku připojení RMNC FlexNetu na internetové červí díry.

RSYS 15.4.2006 RSYS 15.4.2006 Racom RD300

16. Milan OK1FMF vytvořil resetidlo Well ATA-151, které je vhodné především pro sysopy mající svůj Link TRX IV někde na kopcích. Původně toto bylo navrženo pro starý AT90S2343, avšak časem přibyla i modifikace pro nový ATtiny15L, který lze koupit kolem 40 Kč. K dispozici je schéma, návrh plošného spoje (cca 3x4cm, stejná pro oba čipy) a zapojení součástek. Pro více informací kontaktujte přímo Milana.

17. Franta OK1HH informoval o zásadách grantového systému ČRK (viz webová stránka ČRK).

18. Milan OK1MX dovezl ukázat vysloužilé zařízení Racom RD300 s dotazem, zda by by byl zájem o přestavbu do amatérského pásma 70cm. Zájemců by byl zřejmě dostatek, takže výsledky pokusu o úpravu zařízení budou časem zveřejněny na našem webu http://www.rsys.cz.

19. Na žádost Míly, OK1UQC a Dietmara, OK8AWB byly vytvořeny nové emailové schránky v doméně rsys.cz.

20. Letní holické setkání se bude jako obvykle konat poslední srpnovou sobotu, další jarní zasedání (v dubnu 2007) pravděpodobě zorganizuje buď Zdeněk OK1AR v oblasti OK0NE, nebo Milanové OK1VFZ a OK1XH v oblasti OK0NP.


Zapsali OK2JBU a OK1HH