Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 26.8.2006

Jednání zahájil v 9:40 hodin Bubu, OK2JBU.

1. Přítomni: OK1AR, OK1GI, OK1IMJ, OK1IVO, OK1MKW, OK1MPX, OK1MRM, OK1TOR, OK1UQC, OK1VEY, OK1VKC, OK2BMU, OK2IDB, OK2JBU, OK2MPU, OK8AWB.

2. Svou neúčast omluvili: OK1DWJ, OK1FUL, OK1HH, OK1IPV, OK1ISW, OK1IVU, OK1MJO, OK2BVX, OK2MIT a OK2SLZ.

3. Přímo byly zastoupeny objekty sítě PR: OK0DXU, OK0NB, OK0NCC, OK0ND, OK0NDG, OK0NE, OK0NH, OK0NHC, OK0NHD, OK0NHG, OK0NHX, OK0NI, OK0NLL, OK0NOS, OK0NTU, OK0PHK, OK0PHL, OK0PTU, OK0PKL.

RSYS 26.8.2006 RSYS 26.8.2006 RSYS 26.8.2006

4. V úvodu zasedání Bubu, OK2JBU, uvítal všechny přítomné a omluvil nemocného Frantu, OK1HH.

5. Rada ČRK na svém zasedání v Holicích 24.8.2006 schválila naši žádost o příspěvek na síť PR pro rok 2006. Částka 30000,- Kč by se tak měla objevit na podúčtu 4499 našeho transparentního účtu koncem prosince 2006.

Seznam požadavků na čerpání:
NODE REZERVACE POPIS PROPLACENO
OK0NB 2000,- -- --
OK0NC / OK0NCG / OK0DXP / OK0PRG 1200,- příspěvek na nájem 18.01.2007
OK0ND 2000,- nové koaxiální kabely --
OK0NE 5000,- -- --
OK0NH / OK0PHL 10000,- stěhování 09.01.2007
OK0NHC 5000,- příspěvek na elektřinu --
OK0NI 3000,- -- --


6. Mimo účetnictví RS schválila Rada ČRK účelový příspěvek na stěhování OK0NE z Klínovce na Výsluní a podmínila jeho čerpání uzavřením smlouvy se Sysopem.

7. Martin OK2IDB potřebuje k dokončení finanční evidence RS (viz ucto.rsys.cz) některé údaje sysopů (kontaktní email, telefon a číslo účtu - pokud na něj mají být poukazovány platby) a vyzývá k jejich dodání.

8. Příspěvky uživatelů na výstavbu a provoz sítě PR v poslední době klesly a ačkoliv samy o sobě nestačí ani na část potřeb sítě, neobejdeme se bez nich. Relativně nejvyšší jsou tam, kde existuje internetový přístup a kde současně proběhla "osvěta" mezi uživateli, zejména byla-li provázena účelovou výzvou (nejúspěšnějším příkladem je OK0NAG). Rozhodující podíl na nákladech na síť PR mají sponzoři, ať již se jedná o sponzoring přímý (ČRK, či sysopové), nebo nepřímý (např. tam, kde jsou ceny nájmů symbolické). Je prakticky zcela vyloučené, aby byl objekt sítě PR v místě, kde je požadováno tržní nájemné a tak závisí jeho existence na osobních kontaktech a vyjednávacích schopnostech sysopa.

9. Spolupráce s ČTÚ: po realizaci vnitřních opatření v rámci povolovacího orgánu jsou povolení vystavována a prodlužována v zákonných termínech. Je ale nutné dbát na to, aby žádosti pro objekty PR (tj. neobsluhované stanice - stejně jako majáky a převaděče) obsahovaly všechny požadované údaje podle opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 (tj. druh zařízení, název stanoviště, zeměpisné souřadnice, stanoviště v systému WGS842, nadmořskou výšku stanoviště, požadované kmitočty, výšku středu anténního systému nad terénem, vyzařovací charakteristiky anténního systému, azimut a elevaci maxima vyzařování). Přesto se může stát, že je žádost povolovacím orgánem považována za neúplnou a proto je ve vlastním zájmu žadatele, aby připojil své kontaktní údaje (telefon či email). Nepodaří-li se v případě problémů (s případnou pomocí vedení RS) dostatečně rychle kontaktovat žadatele, vyřízení se zbytečně komplikuje a výrazně prodlouží. Z praktických zkušeností některých sysopů můžeme sdělit, že některé z vyžadovaných údajů nemusí být dodány, jedná se vesměs o hodnoty které nejsme schopni změřit nebo přesně spočítat.


RSYS 26.8.2006 RSYS 26.8.2006 RSYS 26.8.2006

10. Rozvoj sítě: relativně pryč už jsou doby informačního středověku, kdy v naší zemi žádné sítě, ať drátové, či bezdrátové, existovat nesměly a v nenávratnu je i přechodné období, kdy námi budovaná síť do značné míry nahrazovala internet. Nyní v síti PR máme vlastní, poměrně nezávislé a především čistě radioamatérské informační médium, jehož stavba, provoz i účel plně vyhovují obecně přijatým zásadám a definicím, platným pro všechny radioamatérské aktivity. Bouřlivý a relativně velmi úspěšný rozvoj sítě PR, spojený s nárustem uživatelů máme již za sebou a podařilo se při něm pokrýt většinu území republiky. Pokrytí chybí zpravidla tam, kde o využívání sítě PR nebyl dostatečný a efektivní zájem. Částečným řešením byl přesun uživatelů sítě PR z rádiového přístupu na internetový. Tento přesun byl a nadále je podporován rostoucí plošnou dostupností rychlých pevných internetových přípojek. Uživatelům, kteří využívají internetový přístup, je vhodné zdůrazňovat, že nadále využívají služeb sítě PR a že zřízením internetových vstupů a linek v žádném případě neklesly ani její pořizovací a provozní náklady, ani nároky na práci sysopů - dokonce spíše vzrostly. Přitom dochází k použití nových technologií i programových prostředků - vývoj se tedy ani zde zdaleka nezastavil. Mimo to se ojediněle mění místní podmínky pro existenci objektů sítě PR, což vyvolává další náklady a klade nároky na čas a energii sysopů (příklad z poslední doby: záchrana OK0NE a OK0NI před zánikem). Díky za aktivní přístup a úspěšný podíl na pozitivním vývoji v poslední době patří zejména OK1AR, OK1MPX, OK1VFZ, OK1XH, OK1ZIA, OK8AWB/DL6JUN, OK2SCS a některým dalším.

11. Postupem času se stává, že některé prvky naší PR sítě zanikají z různých důvodů. Nejasný je však osud používaných zařízení nebo alespoň zařízení v majetku nebo dotaci RSYSu či ČRK. Ze zaniklých nodů je třeba vyžadovat přesun nepotřebných zařízení na stávající a funkční nody. Zajistit si to musí primárně původně linkované sousedící nody. Případné informace o těchto zařízeních můžete předat technickému koorinátoru, jímž je Tomáš, OK1IMJ nebo je zapsat do sekce diskuze přímo na našem webu.

12. Je třeba ověřit existenci objektů PR sítě, které mají přidělen variabilní symbol a současně mají kladný zůstatek na podúčtu RSYSu. Na schůzce byl odsouhlasen následující postup: zjistit odkud pocházejí vklady, oslovit původní sysopy a případně přesunout finanční hotovost na podúčet 4400. Tuto kontrolu zajistí Martin OK2IDB.

13. Považujeme již za samozřejmé, že se v dnešní době neobejdeme bez snadno dostupných a především aktuálních informací o sysopech i o naší PR síti. K tomu, abychom je měli k dispozici je ovšem třeba sdělit je našemu místopředsedovi a současně webmasterovi, jímž je Bubu, OK2JBU.

14. Na žádost Zdeňka, OK1AR byla vytvořena nová emailová schránka v doméně rsys.cz.

15. Příští jarní schůzka Rady Sysopů může proběhnout buď v oblasti OK0NE, konkrétně v Podbořanech (stejně, jako jsme se sešli 6. dubna 2002 - OK1AR) nebo poblíž OK0NP (OK1VFZ a OK1XH). Rozhodnou-li se sysopové pro OK0NP, bude možno ji spojit s prohlídkou nódu. Vlastní jednání (a ubytování těch, kteří přijedou již v pátek) by proběhlo ve Strnadovském mlýně (vzdálenost z centra Prahy 70km a ze Sedlce - Prčic 4km).

Zapsali OK2JBU a OK1HH.