Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Velké Meziříčí 24.5.1992

Zápis z porady systémových operátorů konané 24.5.1992 ve Velkém Meziříčí

Přítomní: OK3CEC, OK3LU, OK2ZZ, OL6BZR, OK2VIR, OK2BZM+1, OK1UDI, OK1SBB, OK1UIF, OK1VJG, OK1UCI, OK1HDV + jun, OK2BX + jun.

Nepřítomní: OK1FYL, OK1IVJ, OK1VEY, OK2FD, OK1AKD, OK1FIO, OK1DKP, OK1DNO, OK1HH.

Poradu zahájil a řídil OK3LU. Upřesnil program jednání podle návrhu z plena.

Porada systemových operátorů byla současně schůzí rozšířeného výboru KPR v souladu se stanovami KPR. Jménem výboru KPR přítomné uvítal předseda KPR OK1VJG.

(1) Byly ujasněny vztahy KPR k ČSRK, KPR žádá o vstup do ČSRK. Dále byly stanoveny vztahy a formy spolupráce mezi SEKCI PR pri ČSRK a KPR. Bylo dohodnuto, ze KPR, jako člen ČSRK, se bude podílet na činnosti SEKCE PR při ČSRK ve všech etapách výstavby sítě PR v OK. V rámci SEKCE PR bude mít zástupce KPR stejná práva a povinnosti, jako koordinátor SEKCE PR pověřený ČSRK. V jednáních bude muset byt dosažena naprostá shoda názorů. Zástupce KPR bude přizýván na jednání ČSRK k problematice PR. Porada SEKCE PR při ČSRK, rozšířena o účast všech systémových operátorů BBS a nodů v OK, bude vrcholným pracovním orgánem pro projednávání zásadních koncepčních otázek rozvoje PR v ČSFR.

(2) Bylo konstatovano, ze stavajici system volacich znaku BBS a NODu byl ve vyvoji poslednich dvou let prekonan a nevyhovuje. Po podrobne diskuzi bylo dohodnuto zmenit stavajici volaci znaky podle definice:
- a) Nody paterove site FLEXNET jsou definovany jako hlavni a budou
oznacovany dvema znaky urcenymi podle bodu (2d).
- b) Ostatni nody, ktere jsou primo ci neprimo navazany na hlavni
nody jsou nody vedlejsi a budou znaceny tremi znaky.
- c) Znaceni BBS se nemeni, zustava dale platne. Pro tvorbu volacich
znaku novych BBS se doporucuje: prvni pismeno P, dalsi dve pismena jsou variabilni ze 26-ti disponibilnich pismen.
- d) Pro znaceni nodu byl prijat navrh, jako prvni pouzit znak N,
(Nod), namisto posavadniho P. Rozlisi se tim nod od BBS. Druhe pismeno
volaciho znaku je vybrano z prvnich 10 pismen abecedy urcenych pro OK1
(NA az NJ), z 8 nasledujicich pismen urcenych pro OK2 (NK az NR) a pro
OK3 z poslednich osmi pismen abecedy (NS az NZ). Volaci znaky vedlejsich nodu maji k disposici v OK1 soubor /NAA az NJZ/ v OK2 soubor /NKA - NRZ/ a v OK3 soubor (NSA az NZZ). Vedlejsi nody pouziji druhe pismeno stejne, jako ma hlavni nod, na ktery jsou primo nebo neprimo navazany. Treti pismeno znaku vedlejsiho nodu je ponechano na volbu sysopovi a muze vyjadrovat napr. mistopisnou zkratku.
- e) Vyse uvedeny navrh predlozi OK3LU prislusnemu odboru FMS. Po
jeho schvaleni dojde k prejmenovani stavajicich znaku nodu. Aby nebyly
vydavany volaci znaky novych modu neodpovidajici schvalenym zasadam, bude pro FMS jediny navrhovatel SEKCE PR pri CSRK reprezentovana OK2BX.

(3) Bylo projednano doporuceni k provozu stanic a nodu v PR siti,
ktereľprednesl OK3LU. Jedna se o dodrzovani zasad platnych v ostatnich zemich t.j. vest linky po 70 cm pasmu a vyssim. Byl vysloven nesouhlas s prozatimnim a nouzovym vyuzitim linkovych spoju v pasmu 2m jak navhoval OK1VJG s ohledem na absolutni nedostatek TRx pro 430 MHz.

(4) OK3LU znovu prednesl doporuceni ke zvyseni efektivity provozu na
kanalech PR.

(5) V diskusi byla analyzovana problematika rubrik BBS /HAMHELP/ a
/FREEWARE/, definice inzeratu. V BBS v OK tyto rubriky nejsou zneuzivany pro komercni ucely. Amaterska svepomoc ma vyhraneny charakter a zustava na odpovednosti sysopa, aby zverejnene oznamy byly v souladu s povolovacimi podminkami a zustaly v amaterskem duchu - bez jakychkoliv lukrativnich zajmu.

(6) Byl potvrzen a prijat projekt "TOPOLOGIE SITE PR V OK", ktery
jmenem vyboru KPR predlozil OK1VJG. Ma slouzit jako podklad pro stanoveni rozpoctovych nakladu na vystavbu site PR v OK. Projekt obsahuje navrh skladby jednotlivych nodu site. Bylo stanoveno, ze naklady na paterovou sit FLEXNET v poctu 6 nodu budou hrazeny z rozpoctu CSRK. CRK ma nest naklady na vystavbu regionalni site v OK1 a OK2. Pocet uzlu paterove site se v teto etape nebude zvysovat z duvodu omezenych financnich moznosti. Vyjimky, t.j. nody plne sponzorovane t.j. vcetne nakladu na radiove zarizeni, budou projednany v SEKCI PR a CSRK.

(7) OK2ZZ prednesl zpravu o vyrobe linkovych TRx a 6ks nodu FLEXNET
pro paterovou trasu. Zarizeni jsou ve stadiu vyroby, dokonceni cele zakazky se predpoklada koncem roku 1992. Ruda take podal kratkou informaci o vyvoji PR site v SP.

(8) OK1VJG prednesl zpravu o daru Asociace PR ve Francii ATEPRA pro
KPR ve forme 6 ks TRx 430 MHz, (t.c. se dokoncuji jejich upravy pro PR) a dale 3 ks technologickych PC-XT vc. aplikacnich karet s urcenim pro regionalni sit OK1 ROSE.

(9) OK3LU informoval o problemech s antenami na nodu V. Javorina,
jedna se o pouzti extremne odolnych antennich systemu. Jano OK1VJG navrhuje vyrobu takovychto anten zadat nekteremu vyrobci v OK.

(10) OK1VJG predlozil dva vzorky modemu G3RUH vyvinutych v ramci KPR
kolegou Milanem OK1FMF a sdelil predpokladany rozsah ceny. OK3LU pozadal o provedeni teto kostrukce na desku jineho formatu, tak aby se dal tento modem pouzit i na nodech v paterove trase FLEXNET v predpokladanem poctu 10 ks. Bylo potvrzeno, ze orientace na vyuziti modemu vyssich rychlosti v siti PR je nutna. Pri upravach starsich TRx i pri vyrobe novych VF zarizeni musi tato bezpodminecne splnovat technicke parametry pro provoz modemu FSK dle europskeho standartu G3RUH.

(11) OK1VJG predlozil jmenem vyboru KPR vytisk SBORNIKU KPR 1992.
Jedna se o publikaci orientovanou vylucne na PR v rozsahu 64 stran,
obsahujici m.j. 5 konstrukcnich navodu, 2 clanky o provozu FLEXNET a
ROSE, 2 rozborove clanky, clanky pro zacinajici amatery PR, tabulky nodu a dalsi informace. Bude se jednat o rozsah 200 - 500 ks dle zajmu. SBORNIK PR bude vydavan kazdy rok s primerenou inovaci obsahu.

Porada byla ukocena diskusi, ve 14 hodin porada skoncila.

Organizacne byla porada prikladne zabezpecena OK2RAB a OK2BX.

Zapsal 24.5.1992 Zdenek OK2BX @ OE3XBS

Za KPR zapis upravil a doplnil Jano OK1VJG dne 29.5.1992.

Konecnou verzi zapisu zpracuje OK3LU a bude ji distribuovat forwardem.