Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Strnadovský mlýn 13.4.2007

Jednání zahájil v 9:30 hodin Franta, OK1HH.

1. Přítomni byli:
DD4RD, OK1DRY, OK1FUL, OK1GI, OK1HH, OK1HJR, OK1IMJ, OK1JWH, OK1MPX, OK1MRM, OK1UQC, OK1VCF, OK1VFZ, OK1VJ, OK1VKC, OK1VOF, OK1XH, OK1ZIA, OK2JBU, OK2MPU, OK2SCS + XYL, OK8AWB/DL6JUN + syn.

2. Svou neúčast omluvili:
OK1AR (DIG), OK1DWJ, OK1MJO, OK1MKW, OK1MX, OK1RQ, OK1SMN, OK1TOR, OK1VEY, OK2BMU, OK2BVX, OK2IDB a OK2PXV.

3. Přímo byly zastoupeny objekty sítě PR:
DB0SZB, OK0DXH, OK0DXI, OK0DXP, OK0DXX, OK0NA, OK0NAG, OK0NB, OK0NC, OK0NCC, OK0NCG, OK0ND, OK0NDG, OK0NE, OK0NF, OK0NHC, OK0NHF, OK0NI, OK0NLL, OK0NMA, OK0NP, OK0NPI, OK0PKL, OK0PPL, OK0PRG.

4. V úvodu sobotního jarního zasedání ve Strnadovském mlýně uvítal veškeré přítomné Franta, OK1HH a informoval zejména nově přicestovavší o průběhu neformální části jednání v pátek 13.4.2007.

5. Byly diskutovány problémy flexnetového routingu v síti PR a jejich řešení, vliv řešení IGATE v závislosti na topologii sítě a problematika DX clusteru, jakož i současný stav a trendy vývoje sítě PR v době internetu. Otázky dalšího vývoje budou diskutovány na webové, resp. mailové konferenci (viz body 7. a 20. tohoto zápisu).

6. V návaznosti na Změnu zákona o sdružování občanů 342/2006 Sb., platného od 3.července 2006 byla diskutována změna názvu našeho občanského sdružení. Jednomyslně bylo odhlasováno doplnění o o.s. => Rada SysOpů, o.s. Realizace změny uložena Frantovi, OK1HH. Termín: 3.7.2009.

7. Webové stránky RS: je třeba doplnit diskusi, zadáno Bubu, OK2JBU, splněno 18.6.2007– viz http://www.rsys.cz/diskuse.php.

8. OK1HH upozornil na nutnost požádat o nový HAREC do 30.4. (Od 1.5. se platí 400Kč, nyní jsou žádosti vyřizovány zdarma.)

9. OK1HH a OK1VFZ informovali o postupu řešení povolení pro neobsluhované stanice na více stanovištích (příklady: OK0NFD, OK0EU). Dle našeho názoru by ČTÚ neměl žádosti rozdělovat, v tomto smyslu jednomyslně schválen další postup s ČTÚ, uloženo Frantovi OK1HH.

10. OK1HH informoval o spolupráci s ČRK. Příspěvky jsou zasílány přímo na transparentní účet RS u eBanky, a jejich využití je dokládáno Radě ČRK. ČRK má ale problémy s udržováním svých nemovitostí, proto je plánovaný příspěvek na letošek nižší (25000), než v letech předchozích. Požadavky SysOpů (za rok 2007) budeme rozdělovat v Holicích.

11. Z příspěvku ČRK za loňský rok (30000) bylo zatím vyčerpáno 11200 Kč. Pro čerpání je třeba dodat OK1HH žádost podepsanou sysopem ve formě daňově uznatelného dokladu. Doporučujeme uvést bankovní spojení. Termín vyčerpání do konce července 2007, poté bude příspěvek přidělen kterémukoli sysopovi podle aktuální potřeby.

12. Zkušenosti s provozem LinkTRX V (SW mikrotik): OK1VFZ přednesl informaci o stavu a možnostech PR sítě s využitím LinkTRX IV, přičemž nedoporučuje dělat linky delší, než 50km (v opačném případě výrazně klesá spolehlivost a propustnost).

13. Ampr.org: blok adres 44.177.x.x má nadále na starosti Franta, OK2OP. Přidělené IP adresy jsou nevhodné pro routování v rámci ČR, protože se routují přes USA a jsou zde časté i několikadenní výpadky.

14. Doména ampr.cz: správcem je OK1MKW, server je na páteři CESNETu, existuje již 9 let a od počátku řešila vše, co souviselo s potřebami AMPRNETu a nešlo vzhledem k pravidlům domény ampr.org (pouze 44/8 s výjimkou pošty) řešit tam – ENCAP/IPIP brány, konce autonomních AXIP červích děr, WWW atd. Ampr.cz je používána jako protějšek ampr.org spolu s reverzními doménami veřejných IP adres, které se pro účely PR podařilo rezervovat. DNS i s reverzí stále má pod správou OK1MKW (což se především v době počátečních experimentů velmi hodilo). Jména v ampr.cz lze zřizovat ostatním nódům a gejtům, napojeným na WW AMPRNET prostřednictvím "default" OK routy a přes OK0NHG i ostatním (viz informace na schůzce RS v dubnu 2000 - http://www.rsys.cz/clanek.php?id=57). Postupně se na doménu nabalily další služby jako např. přeposílání bulletinů do mailu. Vypomáháme i PR síti v OM, viz http://om0pbc.ampr.cz nebo http://om0npb.ampr.cz. Díky registraci přidělených IP bloků v RIPE byl přidělen i odpovídající kontakt pro reportování spamu podle domény v které se IP adresy objevily. Vzhledem k "Acceptable use policy" CESNETu nelze použít jinou cizí doménu (jmenné služby pro PR účely a vše na nich závislé by bylo nutno bez ampr.cz zrušit). Cílem je udržení funkční páteře paketové sítě s radiovými i AXIP linkami a to v takovém stavu a s takovými zdroji, aby byla ještě nějaký čas pro radioamatérskou veřejnost zajímavá. Záměrem je s přihlédnutím k vývoji paketové sítě nadále především zprostředkovávat informační zdroje a přístup na tuto síť uživatelům z Internetu. Po komercializaci provozu domén je nutno za ampr.cz platit. Při hlasování o proplacení poplatků za ampr.cz se 4 hlasy zdržely, ostatní pro.

15. Podobným způsobem, jako ampr.cz, je využívána i doména rsys.cz – a to nejen pro webové přístupy (např. ok0nll.rsys.cz).

16. Otázka jakým způsobem řešit kladné zůstatky podúčtů prvků PR sítě, které již neexistují: doporučeným řešením je kontaktovat bývalé sysopy (majitele těchto podúčtů) a dohodnout se na postupu (nejlépe převodu na blízký aktivní objekt PR). Doporučujeme vrátit se k tomuto bodu na příští schůzce v srpnu v Holicích (návrhy: usnést se, že pokud se do konce roku nevyřeší, budou připsány zpět na hlavní podúčet 4400, případně rozděleny).

17. Následovala přestávka, kterou všichni využili ke vzájemným konzultacím (11:00 až 11:40).

18. Franta OK1HH pochválil Martina OK2IDB za vytvoření portálu http://ucto.rsys.cz a současně informoval, že ve výpisech vnikla disproporce mezi stavem účtu a součtem podúčtů ve výši 26609,27 Kč, kterou je nutno odstranit. Zadáno Martinovi OK2IDB.

19. Upozornění: na příští schůzce v Holicích budou volby nového vedení RS (jsou vždy po dvou letech).

20. Možnost zavedení emailové konferenci: zavede ji na NAGanu Láďa, OK1ZIA. Návrh jednohlasně schválen, login a heslo bude přiděleno jen aktivním sysopům. Podobná diskuze (avšak webová) vznikne i na www.rsys.cz (viz bod 7. tohoto zápisu), časem se uvidí, co je přijatelnější.

21. Diskutován rozvoje paketu do budoucna. Poznamenáno, že už i v Německu se využívá internetu k linkování.

22. Informace o APRS. Není součástí sítě PR, i když ji někdy využívá. Aktuální stav je prostřednictvím OK1KYU-14 dostupný na http://www.hamradio.cz/aprs/aprsd/index.html.

23. Při žádosti ČTÚ o povolení neobsluhované stanice můžeme požadovat výkon až 50W, je taktičtější žádat o poněkud větší výkon, než se ve skutečnosti plánuje (i s ohledem na další vývoj). ČTÚ vydává povolení až po schválení žádosti námi, čímž jsou eliminovány kolize v rámci radioamatérské služby. Koordinaci zajišťuje OK1HH ve spolupráci s koordinátorem RS. Při podávání žádosti a ČTÚ je proto žádoucí (lépe řečeno potřeba) zaslat kopii žádosti (stačí e-mailem) Frantovi OK1HH.

24. Hlasování o tom, zda se z podúčtu 4400 přispěje na oběd ve výši 100Kč na osobu – pro: 18, zdrželo se: 5.

25. Jak dál se značkami prvků PR sítě bez rádiových linek? O povolení není třeba žádat ČTÚ, je ale nutno spolupracovat s naším koordinátorem kvůli přidělení značky (pokud ji ještě nemá).

26. V roce 2007 končí povolení následujícím nodům: OK0NMB, OK0PBB, OK0NAX, OK0NF, OK0PPR, OK0NHN, OK0DXU, OK0NN, OK0NOS, OK0NTU a OK0PTU.

27. Informace o žádosti od OK1VEY o řešení rušení mezi nódy OK0NH a OK0NN: vzhledem k nepřítomnosti zástupců OK0NH i OK0NN proběhla jen rekapitulace dostupných informací a bylo doporučeno jednání mezi sysopy.

28. Byl předveden funkční nód DB0MAB od DD4RD, což je přestavba původního RMNC/Flexnetu na nový RMNC (X)Net.

29. Minulá nabídka nevyužitého HW od OK1BAF a OK1XHC byla úspěšná.

30. Příští schůzka bude v Holicích a před jejím svoláním proběhne anketa, zda se má konat tradičně v sobotu (25.8.) dopoledne, anebo zda zkusíme změnu na pátek.

31. Konec jednání v 13:05, poté výborný oběd.

32. Návštěva stanoviště OK0NP (OK1VFZ). Těžko popisovat zážitek, je třeba vidět!

Zapsali: OK2JBU a OK1HH