Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Praha 28.11.1992

Zápis ze zasedání rozšířeného výboru KPR o Systémové operátory, techniky NODů sítě PACKET RADIO a další KPR přizvané hosty dne 28.11.1992 v Praze

Schůze byla svolaná z iniciativy ČRK.

Přítomní za ČRK:
Ing. Miloš Prostecký OK1MP
Ing. Jaromír Voleš OK1VJV
Jiří Bláha OK1VIT
Ing. Franišek Janda OK1HH

za výbor KPR
Ing. Jano Grečner OK1VJG
Ruda Toužín OK2ZZ
Miroslav Sedlák OK1SBB

Další přítomní dle prezenční listiny.

Jednání vedl předseda KPR Jano, OK1VJG.

1) představení jednotlivých NODů SYSOPy.

2) diskuse o linkách a kmitočtech.

3) diskuse o Statutu rady SYSOPů:
- přítomní jednomyslně schválili Statut Rady SYSOPů
- rada KPR nebyla ochotna poskytnout právní subjektivitu RS, aniž by měla právo mluvit do rozhodování a hospodaření RS
- právní subjektivitu bez výhrad nabídl RS radioklub OK1KHL v Holicích a přítomní tuto nabídku přijali
- předsedou RS byl zvolen Sveta Majce OK1VEY, místopředsedou RS Míro Sedlák OK1SBB.

4) projednána byla výstavba NODu Klínovec OK0NE:
- link do DB bude na 70 cm
- link na OK0NF bude na 23 cm
- link na OK0NA bude na 70 cm
- USER bude na 144.700 TRX mají,
- FLEXNET dodá OK2ZZ (z dotace ČSRK)
- antény na 2 m (LVA) a na 70 cm (YAGI), objednat u PROFI Holice
- antény na 23 cm (paraboly) mají k dispozici.

5) v souvislostí s bodem 4 bylo doporučeno:
uvést co nejdříve do zkušebního provozu NOD OK0NF:
- link na OK0NE
- link na OK0NH společně s OK0NC ma 70 cm
- TRX 70 cm dodá OK2ZZ (z dotace ČSRK)
- USER na 144.675 - TRX dodá sponzor
- FLEXNET dodá OK2ZZ (z dotace ČSRK)
- antény objednat u PROFI Holice

Dohodnut byl termín další schůzky dne 23.1.1993 v 9.00 v Praze na ČRK. Jiří OK1VIT zajistí zasedačku a občerstvení. Sveta OK1VEY zajistí pozvání.

Zápis provedl
Sveta, OK1VEY