Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Praha 23.1.1993

Zápis č.1 z jednání Rady SysOpů konané dne 23. 1.1993 v Praze

Přítomno dle prezenční listiny
- 15 členů s hlasem rozhodujícím
- 7 hostů s hlasem poradním


1. Kontrola zápisu z ustavující schůze

Z ustavující schůze byly pořízeny dva zápisy - od OK1VJG a od OK1VEY. Oba zápisy se vzájemně doplňují a nejsou v rozporu. K zápisům nebylo připomínek.


2. Seznámení se současným stavem sítě

OK1VEY seznámil přítomné s technikou, která je v současné době k dispozici na NODech nebo v některých klubech. OK2BX seznámil přítomné s přidělenými volacími znaky pro PR a se systémem jejich přidělování. Přítomni SYSOPové seznámili se současným stavem techniky na NODech:

OK0NA - OK1UCI
trvale v provozu

OK0NC - OK1VSR
trvale v provozu

OK0NE - OK1UWN
připravuje se instalace

OK0NF - OK1SBB
trvale v provozu

OK0NH - OK1VEY
trvale v provozu

OK0NI - OK1VVM
připravuje se výstavba

OK0NJ - OK1DXD
ve zkušebním provozu

OK0NK - OK2ZZ
trvale v provozu

OK0NL - OK2BZM
ve zkušebním provozu

OK0NM - OL6BZR
připravuje se do provozu

OK0NO - OK2BYU
trvale v provozu

OK0NAD - OK1UDI
trvale v provozu

OK0NAS - OK1UWN
ve zkušebním provozu

OK0NHU - OK1VOF
ve zkušebním provozu

OK0PAB - OK2PXV
mimo provoz

OK0PHL - OK1VEY
trvale v provozu

OK0PRG - OK1VJG
trvale v provozu

OK0POV - OK2UMP
trvale v provozu

OK0DXC - OK2FD
trvale v provozu


3. Schválení smlouvy mezi RS a CRK

RS byla seznamena se smlouvou mezi RS a CRK a po pripominkach ji schvalila. Smlouvu predlozi zastupce RS na rade CRK dne 27.1. k projednani a podpisu. Navrh smlouvy je prilohou zapisu.


4. Sestaveni potreb financ. prostredku na provoz NODu a BBS

Na zaklade pozadavku a pripominek SysOpu byl sestaven rozpocet, ktery je prilohou tohoto zapisu. Celkova potrebna castka na rozsireni site a jeji provoz pro rok 1993 byla odhadnuta na castku 213.390.- Kcs, z toho na provoz 30.440.- a na zajisteni schuzek Rady SysOpu 15.570.- Kcs.


5. Rozvrzeni prideleni soucasne dostupne techniky

Po provedenem soupisu techniky, kterou se v roce 1992 podarilo zajistit, byla tato rozdelena tak, aby se ji optimalne pokryla potreba vytvoreni linek pres celou republiku a hlavnich navazujicich tras. Soupis pridelenych zarizeni je prilohou tohoto zapisu.


6. Projednani linek "prazskeho uzlu"

Dojednany byly nasledujici zasady pri stavbe "prazskeho uzlu" - dale jen PU:
-- NODy PU budou propojeny zasadne linky 23 cm,
-- na OK0NC bude v nejblizsi dobe zrizen USER port na 145.275
-- OK0PRG bude presunuta na Zizkov a USER zustane na 144.625,
-- na OK0NC bude napojen Kladensky NOD OK0NAK (OK0NCK) po 23 cm, Sysop kladenskeho nodu bude OK1UND,
-- OK0NAK (OK0NCK) bude mit link po 70cm na Domzlice, OK0NAD.


7. Ruzne:

- Bylo konstatovano, ze propojeni OK0NE s OK0NF je zadouci.
- Pri OK0NF bude provozovana ve zkusebnim provozu BBS typu The BOX. Materialove vybaveni zajistuje SysOp OK0NF. V dalsi etape budou provadeny pokusy s KV vstupem, pokud se podari zajistit RIK do zapujcky od amateru.
- OK0NE je dale ve vystavbe, dnes dostal SusOp zbyvajic material, vyjma anten 70 cm, ktere budou dodany po zeleznici.
- Na jihu bude propojena ROSE OK0NJ s OE. Materialove bylo prideleno jedno Storno pro tento link do Rakouska.


8. Usneseno bylo:

1.1. OK1VEY predlozi a projedna na zasedani rady CRK 27.1. navrh smlouvy mezi RS a CRK.

1.2. Zapis z tohoto zasedani bude vsem zucastnenym zaslan osobni postou do BBS via OK0PHL.

1.3. Poveruje se OK2BX, ktery bude vydavat jako jediny z OK 1-2 informace o siti PR do ceskych i ostatnich evropskych BBS.

1.4. Poveruje se OK2BX koordinaci kmotoctu USER i linkovych tak, aby nedochazelo ke kolisim. Soucasne se poveruje schvalovanim pozadovanych volacich znaku NODu a BBS.

1.5. Predseda RS projedna na Ministerstvu prumyslu na prislusnem oddeleni spolupraci RS pri vydavani povoleni na provoz Bezobsluznych stanic a pri koordinaci kmitoctu.

1.6. Bude zrizen NOD Bukova hora, SysOp Michal OK1VVM. Propojeni bude linkem 70cm na OK0NF. Materialove se pokousi SysOp zajistit tento link sponzorsky.

1.7. Na propojeni OK0NO do Polska bylo prideleno jedno STORNO.

1.8. OK2ZZ osadi STORNA krystaly a doladi - SysOpove, kterym byla pridelena si je u neho po predchozim dojednani vyzvednou.

Termin pristi schuze RS bude dne 3.4.1993 ve Velkem Mezirici, sobota od 9.00 hod. SysOpove jsou zvani jiz na patek odpoledne resp. vecer. Nocleh bude zajisten. RS hradi pouze v sobotu obed a dopravu hromadnym dopravnim prostredkem.


Zapis zapsal: OK1VEY a OK1SBB