Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Hejnice 25.3.1995

Zápis č. 9 ze schůzky Rady SysOpů, konané dne 25. 3.1995 v Hejnicích

Přítomno dle prezenční listiny
22 členů s hlasem rozhodujícím
11 členů s hlasem poradním

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

Splněny byly body 7.2., 7.9., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. Nadále trvají body z minulých jednání :

5.4 - Desky pro BayCom NOD, které dala RS zhotovit, obdrželi SysOpové NODu OK0NAD, OK0NAS, OK0NC, OK0NJ, OK0NL, OK0NM, OK0NKT, OK0NI, OK0ND, OK0NRH, OK0NFM, OK0NHK, OK0NFS.

7.4. Bylo doporučeno iniciovat výrobu FlexNetu - vyrobeno 14 desek - obdrželi OK0NA(2), OK0NF(1), OK0NE(2), OK0NH(1), OK0NO(3), OK0NAX(1), OK0NRS(2), OK0NKT(2).

7.5. Podklady pro výrobu TRX 23 cm se svolením pro výrobu na potřeby v ČR obstarala OK1GB - desky vyrobeny - získány podklady pro nákup materiálu - bude obstarán materiál pro stavbu 21 radií v 1. kole - z toho RS uhradi 11 rádií (označ. *) - NF(*)-NB, ND(*)-NB(*), NI-NE, NRH(*)-NO(*), NJ(*)-XSR(*), NHK-NH, NCT(*)-WXM(*), NKT(*)-NK(*) ??, NC-NCT, NHU-NB, NB-(BBS?)+ rádia dle požadavků OK0NMK.

8.1. Renata OK1GB se spolu s OK1SBB pokusí projednat otázky povolovani koncesí s ČTÚ tak, aby RS měla v tomto směru urcitou pravomoc - do akce se zapojil OK1HH a je vyjednávaná schůzka na ČTÚ - jednání proběhlo, viz odstavec 5 a bod 9.1.


2. Seznámení s budovanými NODy

Přítomni SysOpové se seznámili se záměry budování nových NODu od nastávajících SysOpů:

OK0NHK - OK1VYE - zast. OK1DXO - BayCom - QTH Hradec Kralove
- prozatímně OK1OHK - uvažovaný interlink OK0NH, OK0NHC na 70 cm
- výhled 23 cm na OK0NH - úvaha povolení FIDONET, INTERNET.

OK0NMK + OK0PMK - OK2XCL - zast. OK2XKP - BayCom - QTH Breclav, vyhledove Palava - link na Brno, OM0NVA, OE1XLR, (OK0NL nebo OK0NRH) na 23 cm, vyhledove na 9k6

OK0POK + OK0NAX - OK1XOK - zast. OK1FUL - BayCom + FBBS - QTH Plzen , USER 2 m, vyhledove 70 cm 9k6 - uvaha o tel. mod. 28k8 - link plan na OK0NA 23 cm 9k6

OK0NRS - OK2UCX - QTH Serak v Jesenikach - FlexNet - link na OK0NO a bud na OK0NH nebo SR6BBS na 70 cm (sponzorsky dar) a USER na 2 m

OK0NK - OK1VEY - Svratouch na Vysocine - bude projednano dodatecne

OK0NTU + OK0PTU - OK2XND - zast. OK2DJE - BBS - QTH na TU-VSB Ostrava - link na OK0NO 23 cm, USER 2 m - plan 70 cm 2k4

OK0NFM - OK1XMP - BayCom - QTH vysilac Melnik - link 23 cm na OK0NC nebo OK0NF (OK0NI, OK0ND, OK0WXM) - USER 2 m,


3. Dohoda o sjednoceni rubrik v BBS

Bylo uskutecneno jednani samostatne skupiny na sjednoceni rubrik v BBSkach jak BayCom, tak FBBS. Zaver kompromisniho reseni je v priloze zapisu (v rubrice RSYS samostatna zprava od OK1SBB) a vsichni SysOpove BBSek se zadaji, aby dle tohoto doporuceni upravili ve svych BBSkach rubriky.


4. Hospodareni v roce 1995

Hlavni financni sponzor site PR v OK - Cesky radioklub - vypracoval pravidla pro cerpani financnich prostredku z rozpoctu CRK. RS toto vzala ne vedomi a hspodar RS do 30.11.1995 vyuctuje dotace. Predseda RS OK1VEY pozadal v duchu techto pravidel CRK o poskytnuti mimoradne dotace s oduvodnenim potreby nahradit stavajici linky 70 cm za linky v pasmu 23 cm.


5. Jednani na CTU

Na CTU probehlo jednani o povolenich na NODy. Ucast za RS OK1GB, OK1HH, OK1VEY, za CTU Ing. Novotny, reditel spravy kmitoc- toveho spektra, Ing. Bak, vedouci odboru a Ing. Uzsak, referent. Doslo k dohode v oblasti spoluprace odboru spravy kmit. spektra s RS v oblastech odborneho predzpracovani podkladu pro povolovaci rizeni a potrebach a zpusobu monitoringu provozu PR. RS pomuze tim resit kapacitni problemy CTU a vysledkem bude zkraceni povolovaciho rizeni.
Vzhledem k neaktualnosti udaju v drive podanych zadostech se obe strany dohodly pozadat zadatele o zruseni stavajicich zadosti a o podani novych prostrednictvim OK1GB. Zadost se vsemi udaji (viz priloha zapisu - v rubrice RSYS samostatna zprava) musi byt ve 2 vyhotovenich s podpisem zodpovedneho operatora (SysOpa).


8. Kartotekove listy

Miro OK1SBB provedl kartotekove listy jednotlivych NODu a BBSek. SysOpove jejich neuplne a nepresne udaje doplnili a opravili. Listy budou slouzit pro prehled o linkach, jako inventura zarizeni a podklad pro jednani s CTU. Je nutne, aby SysOpove jakekoliv zmeny v zarizeni, linkovani a pod. neprodlene nahlasili OK1SBB, aby kartoteka byla trvale aktualni.
Podle map v meritku 1:50.000 byly vyhledany koordinaty jednotlivyvh stanovist NODu a byla porizena jejich databaze.


6. Nove ukoly :
9.1. V zajmu co nejrychlejsiho vyrizeni zadosti o povoleni provozu NODu je termin zaslani zadosti pro prvni kolo predani OK1GB na CTU do 10.4.

9.2. RS schvaluje proplaceni nakladu na elektrinu pro NOD OK0NAD za rok 1994 ve vysi 2023.90 Kc.

9.3. RS schvaluje proplaceni nakladu na elektrinu pro NOD OK0NL za rok 1994 ve vysi 2070.00 Kc.

9.4. RS schvaluje proplaceni nakladu za pronajem pro NOD OK0NC za rok 1995 ve vysi 1200.00 Kc.

9.5. RS schvaluje proplaceni nakladu na elektrinu a pronajem pro NOD OK0NO za rok 1994 ve vysi 2800.00 Kc.

9.6. RS neschvalila zadost OK2BX na proplaceni nakladu na jizdne na NOD OK0NKT ve vysi 2396.00 Kc (0 hlasu pro). Neprosel ani navrh na 50 % kryti nakladu ( 3 hlasy pro).

9.7. Clenove RS se zadaji, aby prilezitostne zaslali na adresu OK1VEY po 2-4 fotografiich zarizeni NODu ci BBSky tak, aby vznikl album PR site OK.

9.8. RS rozhodla pridelit opravenou handku CT450 pro link OK0NO = OK0POV.

9.9. Pro zjednoduseni komunikace uvnitr NODu OK0NC prevezme OK1HH 2 ks TNC-ROSE.

9.10. Z iniciativy OK2XND byly provedeny podklady pro desky FlexNet 2. generace. OK2XCL necha zpracovat vyrobni dokumentaci a zjisti naklady na vyrobu jedne desky. Operativne se pak podle financnich moznosti rozhodne o jejich vyrobe.

Clenove Rady SysOpu se sejdou dne 9.9.1995 v Holicich pri prilezitosti Mezinarodniho setkani dle moznosti v co nejvetsim poctu. Na toto zasedani budou pozvani i SysOpove sousednich zahranicnich NODu. Pri teto prilezitosti se take projedna sestaveni delegace na jednani konference AAP PR napodzim 1995. O jeji zorganizovani jsme byli pozadani a uskutecni se 13.-15.10.1995 v Plzni.

Pristi jednani Rady SysOpu se uskutecni v druhe polovine listopadu nebo zacatkem prosince 1995. K zorganizovani se prihlasil kolektiv NODu OK2KQM v Ostrave. Presny termin jednani bude vces oznamen.

Zapis zapsal: OK1VEY.
Kontrolu spravnosti zapisu provedli OK1SBB a OK1GB.


K O N T O Rady SysOpů

Česká Spořitelna v Holicích
číslo účtu 228 756 - 568 / 0800
variabilní symbol pro celou síť 0140
pro Holice 0141 OK0NH, OK0PHL
pro Ústi n.Orl. 0142 OK0NB, OK0NHU
pro Liberec 0143 OK0ND (OK1KAM)
pro Prahu 0144 OK0NC, OK0PRG, OK0DXP

DIČ: 249 - 00 484 237 (Automotoklub Holice)