Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Hejnice 30.3.1996

Zápis č.12 z jednání Rady SysOpů konané dne 30.3.1996 v Hejnicích

Přítomno dle prezenční listiny
- 18 členů s hlasem rozhodujícím
- 10 členů s hlasem poradním
- 2 hosté z DL a 4 hosté z SP

Schůzky RS, která byla svolána především pro západní region se zúčastnili i zástupci z nejvýchodnějších NODů z Ostravska a Kroměříže.
OK1VEY přivítal účastníky jednání, jmenovitě účastníky z DL a SP.


1. Kontrola zápisu z minulé schůze

Splněn bod 10.3.
Nadále trvají body z minulých jednání:

5.4. 10 ks rozdáno dříve, 12 ks se nechalo přidělat - přidělení SCC:
OK0NPI 1 ks deska již uhrazena, OK0NLL 1 ks deska již uhrazena, dále mohou získat desky OK0NTU 2 ks, OK0NAX 1 ks, OK0PAB 1 ks, OK0NRH 1 ks, OK0NMB 1ks - cena desky 800 Kč.
9.7. Do alba byly dodány další fotografie.
9.9. 2 ks TNC-ROSE - zatím nepředány
9.10. Flexnet 3. generace - požadavky OK0NH 2 ks, NRS 5, NO 2, NN 2, NI 2, NL 10, rezerva 3 (sr6bbs ?), NF 16 = celkem 42 ks
11.1. Antény pro 23 cm nabízí firma ELANT (OK1DKM) za cenu cca 1200.- Kč. Vzorek dovezen na radu.
11.2. OK1GB nedoporučuje rozteč USERů 144MHZ na 12.5 KHz - rušení. Dále otevřen problém kmitočtů v pásmu 70 cm - viz dále bod 3.
11.3. zasedání východního regionu proběhne 20.4.96 v Přerově (organizace OK2JBU). Za vedení RS se zúčastní asi OK1GB, Renata a OK1SBB, Miro.
11.4. a 11.5. viz bod 8 dnešního jednání
11.6. Od ČRK obdržela RSYS 25000 Kč. V dalším období ČRK ještě přispěje stejnou částkou. Z takto získané částky se předpokládá 20000 Kč na financování sezení RSYS. Zbylé finance z rozpočtu RSYS budou raději použity pro zakoupení techniky na modernizaci sítě, nikoliv na krytí nákladů na elektřinu a cestovné nódů.


2. Seznámení s budovanými NODy

Přítomní SysOpové se seznámili se záměry budování nových NODů a se
změnami na stávajících NODech.

OK0NI
nový TRX na OK0NF (15 W) - dojde ke zlepšení - je k dispozici modem 9k6 - na OK0NF přidělen (lichý) modem RUH z 11 zakoupených

OK0NO
pracuje bez problémů, v plánu link na OK0NRS, OK0PTU, jsou postaveny TCVRy pro 23 cm (bez krystalu) letos plánována výměna stožáru na
kótě za vyšší.

OK0POV
proveden upgrade na 386DX/40, pracuje bez problému

OK0NE
výpadky vlivem poškozených antén, bude prováděno stěhování skříně, připravuje se nová linka na DB0RIE u Erfurtu. Vzdálenost cca 150km. Bude to součást trasy SP, OK, DL, ON/PA, G. Na šest skoků by se měl signál dostat z Polska až do Anglie. Čili velmi rychlá trasa spojující východ a západ Evropy. Do provozu by se měla dát do září. Vše dodají Němci. Uvažovaná linka na OK0NI.

OK0PTU
staví se TCVR pro 23 cm pro link na OK0NO, provádí se pokusy

OK0NTU
s JNOS a napojením do Internetu

OK0NFM
stěhování na stálé místo potřebují linková rádia

OK0NAD
testována linka na OK0NE, spustí linku na Písek OK0NPI testy na DB0EV potřebují kmitočty pro 70cm link na Sušice a 70cm user 70 cm zřídí vlastními silami potřebují dva modemy 9K6, 2 antény 23cm postaví sami

OK0POK/OK0NAX
chtějí realizovat DX-cluster - doporučení RSYS - konzultovat s OK1HH, v plánu napojení na INTERNET - využití pro forward

OK0ND
link na OK0NB - přechod na 23 cm v plánu linky OK0NI, OK0NC, SP6PCN, USER 144,825 koliduje s OK0NO.

OK0NN
koncese přepsaná na OK2PAA, jede link na OK0NKT

OK0NHC
v plánu přechod linky OK0NH na 23 cm, TCVRy k dispozici v plánu link na OK0NN (Ždár)

OK0NK
nový návrh na umístění NODu na kótu Skály u Boskovic, provede se test profilu na OK0NH, OK0NRH, OK0NMB a OK0NRS případně další. Podle slyšitelnosti se zkusí linky.

OK0NC
dnes provizorně v Kladně, pracuje BBS a DX-Cluster po navrácení do
Prahy se na Kladně zřídí NOD OK0NCK.

OK0NCK
připravovaný nód v Kladně, link na OK0NC user na 144.700

OK0NPI
těsně před spuštěním, link na OK0NAD, v plánu OK0NJ

OK0NAS
v plánu přemístění nódu, link na OK0NE a DB0DGB, testovaná linka na OK0NAD nebyla stabilní

OK0NL
nód přestěhován 100m vedle, cca o 60m výše v nejbližší době opět zprovozní linku na OK0NB link na OM0NWA nepracuje, neboť je OM nód mimo provoz

OK0PKR
dnes MB 386SX/33 společně s NODem, je připraven MB 486

OK0NLL
pouze zprostředkovaná informace, sysop nepřítomen nový nód v Přerově, pouze user, zájem o linkování OK0NO, NL.

OK0NB
BAYCOM nód trvale v provozu, v plánu přechod linku na OK0ND, OK0NHU, OK0NF na 23 cm - SCC karta plně obsazena.

OK0NHU
běží bez problémů, bude na OK0NB nalinkován po 23 cm.

OK0NF
v plánu 16-ti portový Flexnet, původní 8-mi portový Flexnet se přesune do Rakovníku, nový USER TRX ALINCO DN-130, v plánu 9k6 70 cm USER, přechod linek na 23 cm.

OK0NA
chystá se nový stožár, pak test linku na OK0NE a Rakovník

OK0PHL/OK0NH
běží bez problémů, občas rušení na 70 cm linkách.

OK0NRS
písemná zpráva pro RSYS, Flexnet, na useru Dama, v plánu místní nód OK0NSU, experimenty s vyššími rychlostmi, přípravy linků na SR9VU, OK0NO, OK0NK

OK0NHK
písemná zpráva pro RSYS - PC-Flexnet pracuje bez potíží, experimenty s Internetem a vyššími rychlostmi 9k6 - 40k, link na OK0ND pro předpokládané obsazení linek zatím nebude.

O ostatních NODech či BBSkách nebyla podána zpráva.


3. Problém kmitočty v 70cm pásmu

Vzhledem k nedostatku volných kmitočtů v pásmu 70 cm bylo dohodnuto : pro již rezervované kmitočty :
- všichni, kdo nevyužívají přidělené kmitočty v pásmu 70 cm, musí do 2 měsíců sdělit, zda mají objednané krystaly, nebo zda se na stavbě linku pracuje. Pokud se sami neohlásí, pak bude linkový kmitočet přidělen jinam.
pro nově přidělené kmitočty:
- rezervace kmitočtu jen po dobu 4 měsíců, pokud se nepoužije, přidělí se jinam,
- do dvou měsíců od přidělení kmitočtu je nutné objednat krystaly
- udržení kmitočtu po delší dobu je možné v případě, že jsou již objednány krystaly ale je bezpodmínečně nutné o tomto informovat OK1GB.4. Modemy 9K6

Bylo odebráno 10 modemů. Jeden modem, který byl z DL dodán zdarma obdržel OK1SBB na link OK0NI OK0NF.


5. Předání stavebnic TCVRů 23 cm

OK1SBB dovezl materiál na cca 30 TCVRů k rozebrání těm, kteří mají přiděleny TCVRy. Seznam je v samostatné zprávě (v RSYS).


6. Příspěvek hostů

Hosté z DL chtějí prohovořit linkování s OK0NI (viz výše). Hosté s SP chtějí prohovořit linkování s OK0ND a směr DL. Čekají na sjezd SP radioamatérů a doufají, že bude lépe podporován provoz PR. Je snaha zřídit analogickou RS jako v OK, aby rozvoj sítě mohl být koordinován.


7. Žádost vedoucího operátora OK1KBI

VO OK1KBI žádá o umístění značky OK1KBI do CNOT na nodech a BBS-kách do odvolání. Tato značka je zneužívána.


8. Rubriky a FORWARD na BBSkách

V pozdních odpoledních hodinách proběhlo ještě jednání SysOpů BBSek (OK1AR, OK1VEY, OK2BZM, OK1UCI, OK1SBB, OK1FMF). Shodli se na těchto zásadních doporučeních:

a) Adresáře českých zpráv soustředit do hlavního adresáře OKINFO. Použít pak těchto podadresářů a do nich ukládaných zpráv pro:
CLC - klub posluchačů
CRK - Český radioklub
CSDXC - český DXC
CZDIPL - české diplomy
CZQRP - český QRP klub
DIG - DIG klub
FIRAC - klub železničářů
FORUM - diskuse a polemiku
IPARC - klub členů policie
KAPR - Klub Amiga PR
KNIHY - literaturu všeobecně
MAPAOK - program OK PR mapy a doplňků
OMINFO - informace ze Slovenska
POMOC - poptávek a nabídek zařízení, především pro PR (nabídky, zavánějící reklamou nemilosrdně mazat)
RADY - návody a HELPy
RSYS - především pro členy Rady SysOpů
SCR - Svaz českých radioamatérů
SKAUTI - skautské radioamatérské
SMSR - Svaz moravsko-slezských radioamatérů
SVANDA - český humor
ZAVODY - podmínky a výsledky závodů
O - informace jen pro SysOpy


Všichni SysOpové OK BBSek se proto žádají o zavedení těchto adresářů a jejích zařazení do hlavního adresáře OKINFO. Je ponecháno na úvaze SysOpa BBSky, zda lokální zprávy a jejích adresáře (NF-PPR, NE-PKL, NKT-DXC, PHL, NRS a pod.) zařadí do OKINFO, což se doporučuje, nebo zřídí jiný hlavní adresář jako LOKAL, MISTNI a podobně. Nebylo dohodnuto doporučení k zařazení SOFTWARu do jedné či více rubrik a je ponecháno na místních zvyklostech.

b)FORWARD zásadně provádět jenom mezi sousedními BBSkami. Vyjímečně provádět FW osobních zpráv přímo, zvláště za použití INTERNETu. Výjimku ovšem tvoří náhradní FW v případě nefunkčnosti sousední BBSky.

Celá RS se sejde v NEDĚLI 31.8.1996 dopoledne při příležitosti setkání v Holicích koncem srpna 1996. OK1VEY pozval přítomné sysopy z DL a SP.


Podle záznamů OK2ZM a OK1VOF zapsal OK1VEY