Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Praha 7.12.1996

Zápis z jednání Rady SysOpů, Praha - 7.12.1996


Průběh jednání byl tento :

1. Přítomné za ČRK přivítal Jindra OK1AGA, tajemník ČRK

2. Sveta OK1VEY zahájil zasedání. Zůčastnili se ho následující zástupci NODů a BBSek:
OK1VHB OK1ISA OK1DWJ OK1WN OK1HLD OK1VEY OK1UCI OK1VJ OK1XOK OK1FUL OK1HMA OK1HH OK1FFC OK1VOF OK1IUO OK1AR OK1VOW OK1IVU OK2BZM OK2XHL OK2PXV OK2XHR OK2XIZ OK2KK OK2PTC OK2UIZ OK2XDU OK2ZM OK2ULJ OK2VIR OK2XND OK2BJE OK1XPM OK1XMP OK1FIP OK1FMF OK1GB OK2XCL OK1BMX OK1RQ OK1VKC OK1AK OK1MAB OK1VFZ.
Celkem 44 členů.

3. Představení všech sysopů v pořadí podle značek nódů.

4. Seznámení s novými nódy OK PR sítě.

OK0NCG - QTH Praha, příprava PC/FlexNetu, má fungovat jako IP gateway.
OK0NMA - sysop Vašek OK2PXV, v provozu PC/FlexNet V3.3e, nový nód v Brně. Připojení do OK0PAB, OK0PBR, OK0NMG, v plánu link na OK0NMU - další nód v Brně.
OK0NMK - sysop Jirka OK2XCL, příprava do provozu, realizace po 2 letech. Příprava PC/FlexNetu, pravděpodobné QTH v okolí Kyjova.
Sedlčany - příprava RMNC/FlexNetu, userport jen na 70cm min. 4800bd, 2m user nebude.
OK0NAX-9 - nový IP gateway v Plzni, předběžný souhlas kvestora Západočeské Univerzity na připojení do Internetu, hotové modemy DF9IC, příprava rádií 23cm/19200bd.
Kleť - úvaha o výstavbě, nereálný userport 2m a 70cm (nedostatek frekvencí, velké rušení), výhodná kóta na link OK <--> OE
Budoucí IP gateways - nejlépe zažádat o grant ministerstva školství.

5. Nové linky:

OK0NPI - nový link do OK0NJ na userportu 70cm/1200bd OK0NPI. Link se ukázal jako velmi potřebný, na straně OK0NJ připravená od května linka 23cm/9k6 do OE3XSR - nedostatek času pro realizaci.
OK0NC - nód přestěhován zpět na UTB, bude realizován plánovaný link do OK0NHC - proudová smyčka 19200bd/duplex, v plánu další link do OK0ND. Nód OK0NC je již značně vytížen, bude proveden upgrade MB na 486.
OK0NI - nový link 23cm/9600bd do DB0DSD Drážďany, nutnost urychlit stávající pomalý link OK0NF-OK0NI.
OK0NB - problémový link do OK0NF - nejsou hotová rádia 23cm.

6. Kmitočtový koordinátor Renata OK1GB o nových frekvencích a 70cm vstupech.
a) odebrané frekvence nevyužitých 70cm vstupů a linek. Tabulka odebraných kmitočtů, resp. přesun na jiné kmitočty je jako příloha tohoto zápisu.
b) 23cm S5 WBFM radia - nutnost individuálního povolení na
ČTU pro jednotlivé linky prostřednictvím kmitočtového koordinátora; dohodnuto používat pro tato radia v pásmu 23 cm výseč 1291.5 / 1296.0 s šířkou kanálu 200 kHz .
c) situace v Brně - v provozu nepřidělené kmitočty, koordinovat s OK1GB

7. Přechod na nové frekvence 2m vstupů
Přeladění bude provedeno od 1.7.1996 (nejpozději do 31.12.1997), použita převodní tabulka z OE, bouřlivá diskuse - problémy:
- 12,5 KHz rastr - kolize
- některé frekvence nemají převod (viz OK0NPI - 144.750 a další
- nutnost individuálně koordinovat s OK1GB.
- problém i s fone převaděči - kanál 144.975 <--> R0

Tabulka doporučovaných převodů USERů je jako příloha tohoto zápisu (dodá samostatně OK1GB).

8. Rádia 23cm
- DL radia - nejsou plošné spoje, možnost provozu i 19200bd
- S5 WBFM radia - v polovině prosince budou plošné spoje při simplexním provozu - ovlivnění už 2 WBFM rádií

9. Volba nového předsednictva RS
- jednomyslně odsouhlaseno složení OK1VEY, OK1GB, OK1HDV, OK1HH ( místo Mira OK1OX).

10. Hospodaření Rady SysOpů
- příspěvky na síť
- od uživatelů 11 870,-
- od individuelních sponzorů celkem 15 000,- Kč
- od Českého radioklubu 50 000,- Kč
- náklady na provoz tam, kde neni možnost jiné úhrady a náklady na jednaní RS bude uhrazeno z dotace ČRK . Požádalo celkem 11 objeků - žádosti mají účetní nedostatky - nutno neprodleně doplnit, zbytek bude převeden do dalšího roku.

11. rozděleny 3ks rychlých modemů DF9IC
- vyrobil Milan OK1FMF výměnou za 23cm radia: 2ks pro link OK0NTU - OK0NO 1ks pro userport OK0NH. Rozdělení modemů bylo podmíněno včasným uvedením (maximálně 6 měsíců) do provozu, jinak budou přiděleny jinam.

12. Nové nódy DX Clusteru
- série nódů na Moravě (OK0DXC - OK0DXA - OK0DXM) Franta OK1HH pohovořil o Evropském DX Clusteru, připojení DX nódu přes Internet není vhodné, nedoporučuje se.

13. Byl přečten dopis OK2BX
- (omluven z jednání). Obsahoval mimo jine stav na OK0NKT, QM server na BayBoxu - nyní už dostupná verze i pro FBB BBSku.

14. Diskuse
-kolem rušení packetového provozu ze strany CB. Je nepřípustné dělat gateway CB <--> PR. Neodpovídá povolovacím podmínkám.

Před závěrem jednání RS bylo dohodnuto, že další - jarní zasedání bude v regionu Jižní Morava (má na starosti koletiv Brněnských sysopů - zodpovídá OK2PXV) koncem března nebo začátkem dubna.

Zápis sepsal: Honza OK1FUL
Zápis schválil: Sveta OK1VEY.
Příloha k zápisu z jednání RS 7.12.1996 v Praze

Soupis kmitočtů v pasmu 70 cm, na kterých ve stanoveném termínu nebyly uvedeny do provozu linky nebo USERy :

OK0NAK
OK0NFK*
439.750/433.750, 1200, HD
1.4.1996

OK0NFK
OK0NAK*
433.750/439.750, 1200, HD
1.4.1996

OK0NH
OK0PHL*
438.250/430.650
1.4.1996

OK0PHL
OK0NH*
430.650/438.250
1.4.1996

OK0NHC
OK0NC*
438.675/431.150
1.4.1996

OK0NHC
OK0NH*
430.600/438.200, 9600 HD
1.4.1996

OK0NH
OK0NHC*
438.200/430.600, 9600 HD
1.4.1996

OK0NHC
OK0NJ*
430.575/438.165 HD 1200
1.4.1996

OK0NJ
OK0NHC*
430.575/438.165 HD 1200
1.4.1996

OK0NLL*
OK0NLL*
439.850/432.250
1.4.1996

OK0NM
OK0PAB*
433.650, 2400, S
1.4.1996

OK0NM
OE1XGR*
438.525/430.925
1.4.1996

OK0NM
OK0NK*
438.475/430.875
1.4.1996

OK0NO
OK0NO*
433.650
1.4.1996

OK0NPI
OK0NPI*
430.475/438.075
1.4.1996

na prvním řádku je nod, na druhém je směr plánovaného linku, na třetím kmitočet a na čtvrtém datum přidělení. Ty příděly mohou být i výrazně starší, ale dohoda byla uzavřena v Hejnicích na RS a termín běžel od tohoto datumu.

Tyto údaje jsou součástí zápisu s tím, že tyto kmitočty zůstávají v
platnosti jen do okamžiku, kdy je bude potřebovat někdo jiný, pak jsou bez dalšího varováni pryč.

Zpracovano dle podkladu Renaty OK1GB a odsouhlaseno na jednani RS v Praze dne 7.12.1996.

Sveta OK1VEY