Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Brno 26.4.1997

Zápis z jednání Rady SysOpů, Brno 26.4.1997


1. Zahájení

Jednání zahájil a řídil František Janda, OK1HH. Úvodem uvítal přítomné, omluvil nepřítomné a seznámil účastníky s programem. Dohodnuto ponechat obvyklé pořadí. Informace o finanční situaci. Cestovné zajišťuje na místě OK1HLD.

Z důvodu zamezení mrhání finančními prostředky bylo rozhodnuto že proplácení finančních prostředků RS za linky a další zařízení sítě PR bude provedeno až po jejich uvedení do provozu.

Přítomni: OK1BMX OK1DWJ OK1DXO OK1FMF OK1GB OK1HH OK1HLD OK1IPT OK1IUO OK1MAB OK1MCI OK1UDI OK1UIZ OK1VHB OK1VKC OK1VOF OK1XOX OK2BXT OK2BXW OK2BZM OK2DGB OK2ICG OK2IDB OK2IDG OK2JBU OK2KK OK2MTM OK2OP OK2PAA OK2PEN OK2PXV OK2ULJ OK2XCL OK2XDP OK2XDU OK2XHL OK2XHR OK2XIZ OK2XND


2. seznámení sysopů, informace o síti PR:

OK0DXB - Vašek Vlasák OK2PXV
OK0DXC - Zdeněk Borovička OK2BX
OK0DXM - Zdeněk Moser OK2BZM
OK0DXP - Franta Janda OK1HH
OK0NA - Renata Nedomová OK1GB
OK0NAD - Bedřich Svoboda OK1UDI
OK0NB - Alex Seidl OK1VOF
OK0NC - Milan Barvíř OK1BMX
OK0NCG - Petr Bartovský OK1MAB
OK0NCK - Milan Brynda OK1FMF
OK0NH - Libor Daněk OK1HLD
OK0NHC - Pepa Škop OK1VKC
OK0NHK - Zbyněk Šlapák OK1DXO
OK0NHN - Aleš Beran OK1XOX
OK0NHU - Alex Seidl OK1VOF
OK0NK - Ivoš Zatloukal OK2UIZ
OK0NL - Zdeněk Moser OK2BZM
OK0NLL - Janusz Bubik OK2JBU
OK0NLP - Jiří Malíček OK2XDU
OK0NM - Vláďa Knitl OK2DGB
OK0NMA - Vašek Vlasák OK2PXV
OK0NMB - Jarda Přikryl OK2XHR
OK0NMG - Michal Dobeš OK2XDP
OK0NMK - Jirka Král OK2XCL
OK0NMU - Libor Hanžl OK2ICG
OK0NN - Milan Caha OK2PAA
OK0NO - Leo Janáček OK2ULJ
OK0NOJ - Leo Janáček OK2ULJ
OK0NPI - Martin Černý OK1VHB
OK0NRH - Jarda Klíma OK2KK
OK0NT - Zdeněk Borovička OK2BX
OK0NTU - Bohumil Horák OK2XND
OK0PAB - Vašek Vlasák OK2PXV
OK0PBB - Jarda Přikryl OK2XHR
OK0PBR - Libor Berka OK2PEN
OK0PBX - Tomi Borovička OK2BXT
OK0PKR - Jiří Moser OK2XHL
OK0PHL - Libor Daněk OK1HLD
OK0POV - Leo Janáček OK2ULJ
OK0PPL - Reanata Nedomová OK1GB
OK0PPV - Jiří Malíček OK2XDU
OK0PRG - Milan Brynda OK1FMF
OK0PTU - Bohumil Horák OK2XND

Informace od sysopů OK0NF, OK0NI a OK0PPR tlumočil OK1HH.


3. OK1GB, přidělování frekvencí, a jiná jednání

Renata OK1GB informovala i o zasedání v OE a přijetí doporučení, USERy ve městě do 5W zisk antény maximálně 5.7 dB, na kopcích max. 1W do antény s 0 dB zisku. Upozornila na odebrání kmitočtů, které nejsou využívány déle než půl roku. ČTÚ se staví pozitivně k povolování linků 19k2 na 1.2 GHz.

Doporučení tvorby suffixu volacího znaku: železo které bude mít primárně funkci nódu bude začínat písmenem N. Železo které bude mít primárně funkci BBS bude začínat písmenem P.

Nadále platí doporučení využití dvoupísmenného suffixu pro páteřní nódy, realizována konverze OK0NKT na OK0NT, připravuje se OK0NRS na OK0NS s místním OK0NSU.

Doporučeno posílat žádosti na ČTÚ nadále via OK1GB, urychlí se tím jejich vyřízení.

Přesun nevyužitých 4 ks stavebnic TRXů 1.2 GHz z OK0NK: pro OK0NRH (2ks předány OK2MTM) a OK0NLL (2ks předány OK2IDB). Poznámka: bez jednoho tištěného spoje pro OK0NRH. Podmínka: uvedení do provozu do 6 měsíců.

Přesun nevyužitých 2 ks rychlých modemů DF9IC z linku OK0NTU - OK0NO na OK0NC - OK0NCG, platí podmínka uvedení do provozu do 6 měsíců.

Krátká informace a návrh Jardy OK2KK na každoroční konání technického semináře v Holicích.

Při posledním jednání technického semináře nebylo zcela zavrženo používání využívání širokopásmového TRX dle S52MV - viz. zápis.4. Informace a doporučení ze zasedání sysopů BBS od Franty OK1HH.

Síť začíná konečně být průchodná i mezi OK1 a OK2, v zájmu zvýšení spolehlivosti je vhodné optimalizovat její zátěž forwardem.

Směřovat FORWARD mezi BBS ke komprimovanému formátu (dlouhodobě úspěšně provozně vyzkoušeno mezi BBS typu F6FBB). Ostatní BBS k nim linkovat a mimo tyto linky zajistit výměnu systémově specifických služebních informací - viz doporučení schůze sysopů BBS v Holicích. OK0POK, OK0PRG, OK0PAB a OK0PBX budou tvořit páteř plného forwardu, OK0POV dle možností. Týká se v plné míře bulletinů, v menší míře osobních zpráv. Realizace postupná, v návaznosti na změny v síti (nové a rychlejší linky). Odhlasováno kladně.


5. Různé

- OK2UCX a OK2XDX dostali po reklamaci k úpravám testovací sadu a rada SYSOPů od nich očekává informaci o stavu.

- Požadavek o publikování informací o provozu TRX S52MV z důvodu ověření kompatibility linek (OK0NMA).

- Kdo má zájem o dovoz vyřazených TRX STORNO z DL, nechť se neprodleně obrátí na OK2XIZ a OK2XHR, kteří jej projednají s OK2ZZ.

- Možnost výroby TRX a antén na 23 cm. Cenová kalkulace bude stanovena po dodání dokumentace. Zajistí: OK2MTM a OK2KK.

- OK1DKM vyrábí antény na 23 cm, cena 1400 Kč, kontaktovat přímo OK1DKM (informoval OK1HH po dohodě s OK1OX).

- OK1VEY navrhuje příští jednání Rady SysOpů v neděli 31.srpna 1997 dopoledne v Holicích. Odsouhlaseno.

- Na srpnovou radu sysopů je třeba dopravit veškeré písemnosti potřebné k vyúčtování financí za období roku 1997, později dodané doklady nebude možno cestou našeho hlavního sponzora ČRK již letos proúčtovat.

- Využití Internetu je doporučeno jako součást sítě PR. Regulace začlenění této citlivé komponenty a ochrana sítě PR před zneužitím jsou v kompetenci sysopů.

- OK0NB již nelinkuje na useru OK0ND.

- Předpokládán vznik nódu v oblasti Jablonce nad Nisou, linkování na OK0NCK, sysop OK1VEA.

- S účinností od 1.5.1997 inzeráty pouze a výhradně v rubrice BAZAR s kratší životností. Z ostatních rubrik tyto zprávy bez výjimky mazat. Sysopům doporučeno věnovat zvýšenou pozornost rubrice POMOC, určené žádostem uživatelů o pomoc ve věcech hardware, software i provozu nódů, BBS a DX clusteru. Forwardovat celostátně všechny rubriky, vyjmenované v doporučení z porady sysopů BBS v Holicích (viz).

- Informaci uživatelů v rubrice OKINFO zajistí OK1HH.

- 16.- 18. května pořádán pod záštitou ČRK Packet Cluster Workshop. Místo: Želetava. Organizují OK2BX, OK2BXT, OK1HH. Program: prezentace software CLX pod OS Linux, optimalizace sítě DX clusteru. Zájemci mohou kontaktovat organizátory.

- Dík brněnským rádioamatérům, jmenovitě Jardovi OK2XHR a Ivanovi OK2XIZ, za perfektní organizační zajištění setkání.

Zapisoval: Milan OK1BMX