Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holeje 10.4.1999

Program jednání

Zasedání zahájila předsedkyně RS, Renata, OK1GB. Uvítala přítomné a vyslovila dík třebíčškým radiomatérům pod vedením Zdeňka, OK2BX, za organizační zajištění setkání v krásném prostředí RKS Holeje.

Dále informovala o podstatných změnách, které nastaly od posledního zasedáni 30. 8. 1998 v Holicích. V souladu s jejími závěry došlo k podstatně změně statutu RS. V důsledku pokračující nečinnosti KPR byl opuštěn predchozí a na minulém zasedání odhlasovaný záměr vázat na něj činnost RS. Jediným průchozím řešením se ukázalo založení Rady SysOpů jako občanského sdružení (IČO 68785984) s vlastní právní subjektivitou a bankovnim účtem (bankovní spojení: Komerční banka Plzeň - jih, číslo účtu 2478540267/0100, název účtu Rada SysOpů). Na tento účet jsou nyní převáděny veškeré prostředky z dosavadního podúčtu RS u AMK Holice. Pro nový účet zustávají v platnosti všechny variabilní symboly jednotlivých objektů sítě PR (44xx), používané u účtu holického (4400 pro celou síť, ostatní počínaje 4401). Uvedená organizační změna odstraní nepružnost proplácení faktur a neprůhlednost financování ve složitém aparátu spojení účetnictví RS a AMK. Závěrečné stavy subkont zpracoval OK1HDV (díky) a jednotlivým sysopům je předala OK1GB.

OK1VEY, OK1GB: při každém čerpání z účtu je třeba dodat daňový doklad (kontroluje Finanční úřad).

Projednaná stížnost OK1MJG na CNOT, podaná ČTÚ a postoupena RS. Návrh odpovědi připraví OK1HH.

S ohledem na novou právní subjektivitu navrhla předsedkyně RS uskutečnit volby vedení RS na tomto zasedání, což bylo souhlasně přijato.


Finanční situace

V lonskem roce vyrazne prevladly vydaje nad prijmy. Pokud chceme nadale investovat do site PR alespon stejne jako dosud, neobejdeme se bez podstatne vyssich prispevku uzivatelu. Jejich zajisteni je ukolem pro jednotlive sysopy. Z penez, urcenych pro celou sit (vcetne dotace CRK) ani nadale nebudou v zadnem pripade proplaceny provozni naklady nodu - ty jsou hrazeny pouze z vybranych prispevku uzivatelu (poznamka: schvaleno jiz na minulem zasedani).


Kmitočtová koordinace

Na linkovych kmitoctech nebyly hlaseny problemy. Na kmitoctech vstupu trva kolize OK0NF s OK0NHN na kmitoctu 144,8 MHz. Byly konstatovany hrube chyby pri reseni teto kolize:
- Nebylo vyuzito institutu zkusebniho provozu (6 mesicu).
- Vedeni RS vcetne koordinatora nebylo vcas sdeleno, ze s ohledem na EMC v QTH nelze preladit OK0NF. Bylo navrzeno a schvaleno pokracovat tristrannym jednanim zastupcu obou nodu a vedeni RS a vyclenit prostredky pro uhradu nakladu na preladeni. Podminkou pro dalsi postup je zmapovani situace a vytipovani alternativniho kmitoctu sysopem OK0NHN. Diskutovan byl i navrh nove koordinace pasmu 2 m - s ohledem na stavajici moznosti a situaci jak u nas, tak i v OE, OM a SP bylo od zameru upusteno. Trva doporuceni snizeni dosahu nodu do maximálně 50km.

Systém AMR v pasmu 160 MHz bude vypnut k 31. 5. 1999, což by mělo v některych lokalitách zmenšit problémy s EMC (typicky příklad: OK0NC, okolo jehož antény se ve vzdálenosti několika metrů nacházejí čtyři antény základnových stanic AMRu).


Volby nového vedení RS

O práci ve vedení projevili zájem OK1GB, OK1FUL, OK1HH, OK1VEY a OK2PWM.

člen počet hlasů funkce
OK1GB 27 předsedkyně
OK1HH 28 místopředseda
OK1FUL 25 kmitočtový koordinátor
OK1VEY 25 zástupce v Radě ČRK
OK2PWM 22 technický koordinátor
OK2BX 4
OK2PEN 3
OK1HDV 1
OK1FMF 1
OK2UCX 1


Různé

OK1HH: agendu koordinace adres IP v rámci domény ampr.org přebíra Franta, OK2OP (předchozími koordinátory byli OK2XTE a OK2XDP). Rada děkuje OK2OP za solidní a zodpovedný způsob převzetí koordinace a předchozím koordinatorům za vykonanou práci.

OK1VEY: Z výtěžku za holický sborník půjde 50 procent na PR. Sysopové jsou žádání o součinnost a hodnotné příspěvky.

OK2AP vytvoří webove stránky RS na uspěšném a navštěvovaném serveru http://www.okdxc.cz. OK1HH mu pošle mapu sítě a dostupné obrázky. Sysopove jsou žádání o součinnost a zaslání svých příspěvků na adresu ok2ap@okdxc.cz.

Byly diskutovány otázky organizace forwardu v síti BBS, názvů rubrik a využití internetu. Mezi přítomnými sysopy nejsou hlášeny problémy, či rozpory. Využití internetu je v pravomoci jednotlivých sysopů, kteří vůči okolí zastupují sponzora příslušného propojení. PP se zde vztahují na obsah přepravovaných zpráv.

OK1GB/OK2XDX: fa. ELSY osadí zakoupené LINKTRX 19k2 v pásmu 23 cm. Chyběji duplexery.

Nabídka OK2IDB - k máni jsou vyřazené monitory ČB VGA po 200 Kč a disky 40 MB po 100 Kč.

Jak uřídit síť - OK1HH: na rozdíl od ostatních síti (které jsou buď profesionální, anebo jejichž profesionalizace zpravidla probíhá - včetně internetu) nemáme jinou možnost, jak sladit chování uživatelů s možnostmi sítě, než aplikaci pravidel hamspiritu. Osvedčily se cílená osvěta a zejména citlivý osobní přístup. Neosvedčilo se napomínání a zveřejňování provozních nedostatků - toto dokonce nezřídka vede ke zhoršení, byť by bylo věcně oprávněné. Z tohoto poznatku vyplývají naše možnosti a logicky i doporučení.

Franta OK1HH informoval o opakovanem (leden 1999) a jiz predloni zamitnutem navrhu Rady CRK (zasedani RS v srpnu 1997) uverejnovat pro uzivatele podrobne navody k obsluze nejjednodussich funkci prvku site PR. RS nadale podporuje uverejnovani fundovanych prispevku v siti, casopisech i literature a vybizi k nemu sysopy. Z poslednich praci byl ocenen serial informaci OK1RR o DX clusteru v casopise RADIO.

Minule diskutovany problem: selfspoty a sebeanoncovani v DX clusteru. V poslednich mesicich doslo k vyraznemu zlepseni chovani uzivatelu. Jako uspesna se potvrdila snaha o aplikaci pravidel hamspiritu v kombinaci citliveho plosneho a hlavne osobniho pristupu.

K predchozimu bodu OK1HH konstatoval, ze Rada CRK nezaujala k tomuto problemu stanovisko ac ji o to pozadal (v ramci jejiho zasedani v srpnu 1998) jakozto o prispeni pri prime aplikaci hamspiritu v siti. Snad doslo k nepochopeni zameru (hajit zajmy radioamateru jako celku), jak lze odvodit i ze zapisu z jejiho zasedani v srpnu 1998 v Holicich a zejmena pripojeneho komentare OK2ON (uverejnen za zapisem v casopise AMA, lze hodnotit v dane souvislosti coby blabol).

Na jednani byl ze strany sysopu vznesen pozadavek na dotisk sborniku ze setkani v Holicich. Po cenove informaci od OK1VEY bylo navrzeno modernejsi reseni - vydani vlastniho radioamaterskeho CD. Premek OK2PWM nabidl, ze zjisti moznosti a cenove relace vydani vlastniho CD.

K predchozimu bylo doplneno do zapisu:
Byly kontaktovany celkem dve firmy, profesionalne se zabyvajici vydavanim na CD. Prvni firma spolupraci zcela odmitla a druha na nas chtela hodne vydelat. Z techto duvodu byl zvolen jiny, poloprofesionalni pristup: Marcel OK2QQ publikaci z dodanych materialu zpracuje do konce cervence a preda k vylisovani.

Příští zasedání RS
Proběhne 29. srpna 1999 v Holicích. Jarní zasedání (počátkem dubna 2000) předběžne nabídli v Brne zorganizovat OK2XHR a OK2XIZ (výtečně zvládli 26.4.1997). Další případné návrhy budou vítány.

Zasedání rady se zúčastnilo celkem 37 sysopů, kteří zastupovali 41 objektů sítě PR (nodů, BBS a uzlů DX clusterů).

Prezenční listina
OK1AYR OK1HGL OK1VEY OK2BXT OK2KK OK2UCX OK1DRY OK1HH OK1VKC OK2BZM OK2MBG OK2UIZ OK1DXO OK1IPT OK1XOX OK2IDB OK2MTM OK2ULJ OK1FFC OK1JQB OK2BMS OK2IZS OK2PDK OK2VIR OK1FMF OK1TIM OK2BVX OK2JBU OK2PEN OK2WX OK1GB OK1UUK OK2BX OK2JPR OK2PWM OK2XDP OK1HDV OK2XIZ

Zapsal
Franta, OK1HH