Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Praha 11.1.2001

Zápis ze schůzky vedení Rady SysOpů konané dne 11.1.2001 v Praze


Schůzky se zúčastnili:
Sveto OK1VEY, František OK1HH, Honza OK1FUL, Tomáš OK1IMJ, Renata OK1GB.

1. Projednání možností dotace od Českého radioklubu na rok 2001
Sveto OK1VEY informoval, že na letošní rok plánuje ČRK uvolnit na činnost RS opět 50.000 Kč, avšak podle situace není vyloučeno, že příspěvek pro RS bude větší. V loňském roce byly proplaceny faktury za 54882 Kč, v roce 1999 věnoval ČRK 78.400 Kč.
Sysopové budou posílat kopie účtenek a faktur Svetovi OK1VEY v průběhu roku, nejdéle však do termínu holického setkání radioamatérů, tj. do konce srpna 2001. Podle došlých žádostí bude vedením RS stanovena priorita a všechny žádosti pak budou předány ČRK. Podle finančních možností budou účty propláceny. Neznamená to tedy, že budou proplaceny všechny došlé faktury. Pokud bude faktura vybrána k proplacení, bude žadatel vyzván, aby předložil originál kupního dokladu, protože podle předpisů musí být dotace, jejímž zdrojem je Ministerstvo školství, vyúčtována s originálními doklady.
Podrobnosti budou dojednány na nejbližší schůzce RS.

2. Poradní skupiny ČRK
Český radioklub vytvořil poradní skupiny jednotlivých odborností, mezi nimi i skupinu pro PR, jejímiž členy jsou Sveta OK1VEY, František OK1HH, Honza OK1FUL, Tomáš OK1IMJ a Renata OK1GB.
Zájmy této skupiny prosazuje v ČRK Sveta OK1VEY.

3. Callbooky
V současné době naráží zveřejňování callbooků v tištěné nebo v datové formě na zákon o ochraně osobních údajů. V FBB-BBS jsou však údaje, které do nich vložil sám uživatel při svém prvním vstupu a záleželo zcela na něm, jaké údaje uvedl. Protože podle zákona 101/2000 Sb., §4, odst a) údaje v BBS netvoří osobní data, v FBB-BBS nebyla tato data zrušena.
STSČ usiluje v parlamentu o to, aby se tento zákon nevztahoval v plné míře na občanská sdružení (je připravena novela zákona). STSČ proto požádal ČRK, aby s registrací u Úřadu pro ochranu osobních údajů počkal do 31.1.2001, tedy do doby, než vyjde novela k tomuto zákonu.

4. Termín konání schůzky RS
Termínem schůzky byla stanovena sobota 7.4.2001. Místem konání bude zřejmě Morava, podle možností v blízkosti D1. Bližší údaje zveřejní včas Franta OK1HH.

5. Nejasnosti v umístění materiálu z dotací ČRK.
Ti, kteří jsou zde jmenováni, nechť se prosím spojí s Tomášem, OK1IMJ.

a) V dubnu 1998 přebíral OK1OX rádia pro link OK0NF-OK0NB. Kde radiostanice slouží?
b) OK1HMA převzal rádia pro link OK0NI-OK0NE. Byly radiostanice postoupeny někomu jinému?
c) OK1DRY převzal rádia pro 23 cm na link OK0ND-OK0NHC. Link však pracuje na 70 cm. Pracují stanice jinde?
d) Link OK0NI-OK0ND jede na 70 cm, rádia pro 23 cm jsou u OK1FMF.
e) Link OK0NS-OK0NO jede na 70 cm, rádia by měla být buď u OK2XDX nebo u OK2VIR.

Vedení RS souhlasí, aby rádia, původně přidělená na link OK0NCK-OK0NCP, byla přidělena pro link OK0NCC-OK0NPH.

6. Růst aktivity a kmitočtová koordinace APRS
Vedení RS konstatuje, že zejména ve spojení s aktivitami radioklubu OK1OMX roste množství a aktivita APRS. Potřebná koordinace spočívá v podstatě pouze v uvolnění kmitočtu 144,8 MHz. Jako první jej již opustil OK0NF, proces bude dále pokračovat OK0NHN, OK0NPI a dále postupně nódy na severu a jihu Moravy.


7. Důsledky nového Telekomunikačního zákona a navazujících vyhlášek.
Vedení RS se přiklání k výkladu, který 25. 12. 2000 uveřejnil její místopředseda OK1HH (v síti PR, rubrika RSYS) a který je vystaven v síti Internet na serveru http://www.hamradio.cz). V té souvislosti nepovažuje za nutné měnit stávající „volací znaky“ BBS, které se provozně osvědčily a přiklání se k doporučení požádat o jejich zapsání do povolovací listiny. Doporučuje OK1HH další práci na zmíněném výkladu a zveřejnění jeho konečného znění v časopise RADIOAMATER. Vedení RS přitom upozorňuje všechny SysOpy na zákonný termín 30. 6. 2001 pro předložení dokladů povolovacímu orgánu.

8. Termíny schůzek vedení RS
Bylo rozhodnuto, že vedení RS jako poradní skupina ČRK se bude scházet 2x ročně mimo termíny schůzek členů RS, podle potřeby případně i častěji.

V Plzni, 20.1.2001
Zapsala Renata, OK1GB