Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 25.8.2001

Jednání zahájil v 16.55 hodin František, OK1HH.

Ke dni konání schůzky byli známi pouze 3 zájemci o poskytnutí dotace ČRK. Poslední termín zaslání faktury nebo účtů je 30.9.2001. Podmínkou proplacení je u faktur adresa odběratele. Zde musí být uvedena adresa ČRK. U paragonů se samozřejmě adresa neuvádí. Žádosti spolu s kopiemi (!) dokladů musí být odeslány do výše uvedeného termínu na adresu Svety, OK1VEY: Sveto Majce, Bratří Čapků 471, 534 01 Holice. Pokud bude nakonec v souhrnu požadováno více, než je Českým Radioklubem slíbených 50000 Kč, vedení RS rozhodne podle naléhavosti potřeb nódů o rozdělení dotace. Teprve poté budou odeslány originály dokladů (faktury, paragony) na adresu ČRK.
Přítomní poté hlasováním schválili delegování rozhodnutí o rozdělení dotací v případě požadavku přesahujícího 50000 Kč na vedení RS.
Od roku 2002 by měl systém dotací vypadat jinak. Peníze do sportu a tělovýchovy budou rozdělovat kraje. K tomu určený radní bude shromažďovat požadavky a následně rozdělovat finance.

OK1MKW, OK2OP a OK1HH navrhli změny v rámci českého segmentu sítě AMPRNET. Hlavním uzlem je v ČR OK0NAG. Koordinaci adres má na starosti OK2OP. V AMPRNET je momentálně registrováno 330 IP adres z OK. OK1MKW nabídl pomoc uzlům, které nemají jinou možnost propojení do sítě. Dále uvedl, že se pokusíme stáhnout obostranné routování mezi Internetem a PR k nám do republiky (zatím je v USA).

OK1VFZ seznámil přítomné s výsledky dopoledního jednání těchto a dalších SysOpů. Zápis z této schůzky je na konci tohoto zápisu ve formě přílohy.

OK1FUL za poslední rok je minimální počet žádostí o koordinaci. SysOpové nechť zkontrolují dobu platnosti povolení. Žádosti o opravy mají být zasílány na ČTÚ ing. Uzsákovi spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku. ČTÚ povolení neprodlužuje ani nemění, jen vystavuje povolení nová, tzn., že při žádosti o změnu je staré povolení zrušeno.
Český Radioklub má od 25.5.2001 povolení vést databázi svých členů, resp. uživatelů QSL služby. To však neznamená, že je oprávněn vydat například callbook, který by byl dostupný i nečlenům ČRK. RS žádá ČRK, aby pověřil správce databáze a zajistil legalizaci vydávání callbooku ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

OK1IMJ Kontrola využití přidělených linkových rádií zjistila, že všechna provozuschopná rádia slouží svému účelu. Zařízení, která nebyla z důvodu vadných součástek (plošné spoje) provozuschopná, byla využita jako součástková základna pro jiná rádia. Rýsuje se levná možnost získat patnáctikanálová rádia od Radiokomunikací, která využívají segment 2,5 GHz v rozsahu Generálního povolení. Nejpomalejší z nich - 64 kbit synchronně. Možnost použít SCC kartu.
Dále proběhla diskuse o technických problémech – OK1IMJ, OK2MTM, OK1VFZ, OK2XDX, OK1UVN. OK1HH nastínil možnost získání zařízení od různých firem, např. Radiokomunikace, Eurotel apod.

OK2KK Jaroslav předal funkci SysOpa Tomášovi OK2MTM.
Rada SysOpů děkuje Jaroslavovi za obětavou práci a přeje hodně zdraví.

OK1IMJ podal návrh reorganizace forwardování BBS. Forward by měl probíhat mezi partnery, kteří mají mezi sebou linky a s ohledem na stav sítě. Doporučení využívat pro FW AXIPové linky.
SysOpem OK0NE se stal OK1AR.
RS děkuje Víťovi OK1UVN za spolupráci.
Příští schůzka RS se bude konat v Podbořanech, zřejmě 8.4.2002.Příspěvky do zápisu poslali:

OK2JBU:
Před zahájením sobotního zasedání byly rozdány čtyři kusy ukázkových internetových stránek aktuálního webu Rady Sysopů. V momentální fázi jsou zde evidovány všechny dostupné zařízení PR sítě v OK. Součástí je také seznam sysopů, cosysopů a techniků, který však ještě není zcela úplný a obsahuje jen jméno, kontaktní email, telefon, či mobil. Obecně by na tomto webu měly být k dispozici všechny potřebné informace týkající se PR sítě v OK mimo linkových kmitočtů. Jestliže zde najdete nějaké chyby nebo potřebujete něco změnit či doplnit, kontaktujte OK2JBU po paketu nebo raději přímo emailem na bubik@levi.cz. Každý Sysop má možnost požádat o přidělení jména a hesla pro provádění úprav svých kontaktních údajů a jemu svěřeného PR zařízení.


OK1HH:
dovolil jsem si požádat Borka, OK1RQ, který průběžně sleduje doporučení IARU, o návrhy k jejich implementaci. Protože se ze zasedání omluvil, následuje dále (vzhledem k délce jen) výtah z textů, které k tomu poskytl (ve zprávách do rubriky RSYS 9.5. a 11.5.2001, kde je najdete celé).

OK1RQ:
na problémy, které vzniknou uvedením do praxe zcela nevyhovujícího Telekomunikačního zákona a navazujících vyhlášek (z pohledu radioamatérů určitě), jsem upozorňoval již v době zveřejnění jednotlivých návrhů. ČR je dosti značným unikátem v EU ve tvorbě a přidělování značek, kde je jediným gestorem této činnosti ze zákona výhradně ČTÚ. Ve vztahu k IARU, je pak spojovacím článkem pouze ČRK, který úplně zaspal a v době přípravy TelZ. a realizačních vyhlášek se jej nepodařilo probudit k činnosti. Problémy jsou např. v definici paketového uzlu, kde chybí zmínka o jakémkoli rádiovém zařízení, chybí definice kolektivních stanic, další problém představují oficielní kmitočtové tabulky atd… Navržená diskuse měla smysl před dvěma lety, dnes je již pozdě. Reálné řešení by bylo možné navrhnout pouze za předpokladu zásadní změny TelZ. a příslušných prováděcích vyhlášek. Tedy nadefinovat v ČR to, co nadefinováno není ani náhodou, ačkoliv legislativy okolních států vcelku postačující definice mají. Potažmo je nutné nejdříve uvést už prvotní legislativu do souladu s dokumenty IARU a WARC.


Přítomni:

ok1aeu ok1cnn ok1dry ok1dwj ok1dx ok1dxo ok1fip ok1fmf ok1ful ok1gb ok1hh ok1hxt ok1imj ok1ipv ok1iry ok1ivu ok1jcm ok1mkw ok1smn ok1tim ok1tor ok1trp ok1uci ok1uwn ok1vey ok1vfz ok1vhb ok1vkc ok1xh ok2bzm ok2crc ok2icg ok2idb ok2jbu ok2kk ok2mit ok2mpu ok2mtm ok2op ok2pen ok2pxv ok2ucx ok2xdx ok2xhl

Zastoupené objekty sítě PR:

ok0dxb ok0dxh ok0dxi ok0dxm ok0dxp ok0dxx ok0na ok0nag ok0nal ok0nax ok0nc ok0ncc ok0nck ok0ne ok0nh ok0nhb ok0nhc ok0nhd ok0nhg ok0nhk ok0nho ok0nhx ok0nim ok0nkv ok0nl ok0nll ok0nmg ok0nmu ok0np ok0npg ok0npi ok0nps ok0npx ok0nrh ok0ns ok0pab ok0pbr ok0pcc ok0phl ok0pkr ok0pmu ok0pok ok0prg

Příloha:
Dopoledne před schůzkou RS se konalo jednání odborné skupiny Sysopů. Jednání se zúčastnili:
OK1HH,OK1XH,OK2OP,OK1DWJ,OK1MKW,OK1VHB,OK1VFZ

1/ pro nódy postavené na systému X-NET se doporučuje upgr. na aktuální verzi 1.3.0. Od této verze je možné nastavit zákaz odchozího spojení po příchozím portu.
2/ linky AXIP využívající alespoň jednu IP adresu z ampr. segmentu 44.X.X.X), které nemají mezi sebou přímé spojení, se doporučují budovat pouze s tzv. tunelováním, nikoli s využitím routování přes USA
3/ linky AXIP využívající alespoň jednu IP adresu z ampr. segmentu 44.X.X.X), které nemaji mezi sebou přímé spojení a nepoužívají metodu tunelování IP adres, se doporučuje použití teto metody. V případě, že to systém neumožňuje, popřípadě tuto metodu lokální ISP nepodporuje, se doporučuje upustit od použití takových linek. Uvedené linky využívající routování přes USA (u této metody dochází ke krátkodobým výpadkům, případně k časové asymetrii) výrazným způsobem narušují stabilitu flexnetovské sítě v rámci OK.
4/ Doporučujeme pečlivě zvážit budování rychlých AXIP flexnetovských linek do vzdalenejších uzlů mimo OK a blízkého okolí. Vzhledem k systémovému omezení Flexnet na 600 destinací, dochází k vytlačování blízkých destinací s horšími časy přes tyto vzdálenější, ale rychlejší linky.

Účastníci dopolední schůzky zaměřené na problematiku zachycenou ve výše uvedenych doporučeních, pracují na řešení problémů uvedených zejména v bodu 2 a 3. Používání routovaní IP a tím i adres v ampr. segmentu je však vázáno na internet jako celek, a je nutné vést jednání na mezinárodní úrovni.

zapsal OK1VFZ Milan Janoušek